Miesiąc

Listopad 2013

Prawo rodzinne

Twoja rodzina zmaga się z problemami prawnymi? Zastanawiasz się jakie obowiązki prawne mają rodzice oraz opiekunowie?

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest terminem bliskoznacznym dla słowa odszkodowanie. Zadośćuczynienie jest kwotą pieniężną wypłacaną poszkodowanemu w wypadku w ramach rekompensaty za odniesione szkody niemajątkowe.

Beneficjent

Beneficjentem nazywana jest osoba, która czerpie zyski z jakiegoś tytułu. Beneficjentem może być zatem dla przykładu osoba, która otrzymała kredyt, które udzielono poręczenie lub też...
Czytaj całość

Pozew o zachowek

Prawo do zachowku, przysługuje tym najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy przez wzgląd na ustanowienie spadkobiercą innej osoby, nie zostali w praktyce objęci treścią spadku, a więc...
Czytaj całość