Miesiąc

Styczeń 2016

Amortyzacja komputera i programu

Prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna) dotyczy ona wykonywania usług w zakresie kosztorysowania robót budowlanych, prowadzenia nadzorów itp.