Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Przestępstwo a wykroczenie

W tym artykule w sposób bardzo rzetelny chcemy zapoznać Was z definicjami pojęć, którymi są przestępstwo i wykroczenie. Pozwoli Wam to na ich zrozumienie oraz na dostrzeżenie różnic pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem.

Przestępstwo

Jako przestępstwo definiowany jest czyn, który prawnie został zabroniony. Ważne jest natomiast to, że w przypadku przestępstwa przestępca popełnia ten zabroniony czyn z pełną świadomością i z zamiarem. Przyjmuje się, iż przestępstwo jest szkodliwe społecznie oraz jest również niebezpieczne. Rodzaje przestępstw wraz z karą za ich popełnienie definiowane są przez prawo karne.

Wykroczenie

Jako wykroczenie natomiast definiowany jest taki czyn, który jest szkodliwy społecznie i zabroniony przez ustawę, która w przypadku popełnienia wykroczenia pozwala na nadanie winnemu kary aresztu, ograniczenia wolności lub też nagany albo grzywny – nawet do 5000zł. Wykroczenia definiuje ustawa z Kodeksu Wykroczeń.

Różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem

Ważną cechą wykroczenia jest to, iż można popełnić je nieumyślnie oraz umyślnie – co jest główną różnicą pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem.