Od czego zacząć rozwód? Porady adwokata

Od czego zacząć rozwód? Porady adwokata

Decyzja o rozwodzie zwykle nie przychodzi łatwo, jednak jest ona dopiero początkiem trudnej drogi do uzyskania orzeczenia sądowego. Adwokat radzi, jak podejść do kwestii rozwodu z prawnego punktu widzenia i od czego w ogóle zacząć procedury.

Określenie roszczeń

W przypadku, gdy oboje współmałżonków jest zgodnych co do rozpadu więzi, zwykle sąd orzeka rozwód z winy ich obojga, a zatem potocznie mówiąc bez orzekania o winie. Niemniej jednak tego typu kwestie należy ustalić na samym początku – czy dana strona domaga się orzeczenia o winie czy też nie, jaki jest stan majątku współmałżonków i w jaki sposób dokonać jego podziału oraz z kim po rozwodzie zamieszkają dzieci. Wbrew pozorom określenie roszczeń jest bardzo istotne, szczególnie dla prawnika, który odpowiednio przygotowuje się do rozprawy. Oczywiście najkorzystniej jest, gdy małżonkowie mają takie same zdanie na temat podziału majątku lub w kwestii opieki nad dziećmi, lecz takie sytuacje nie zdarzają się często. Jeżeli strony nie są zgodne co do roszczeń, istnieje możliwość przeprowadzenia mediacji, jeszcze zanim sprawa trafi na wokandę. Jest to o tyle istotne, że znacznie skróci czas oczekiwania na orzeczenie rozwodu.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Aby sprawa w ogóle trafiła na wokandę, należy złożyć pozew rozwodowy we właściwym sądzie okręgowym, w wydziale cywilnym. Pozew rozwodowy musi zostać sporządzony na piśmie. Należy w nim wskazać strony wskazać żądanie oraz dowody, przedstawić swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, dołączyć odpowiednie załączniki – odpis aktu małżeństwa, odpisy aktu urodzenia dzieci, odpis majątkowej umowy małżeńskiej oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Od momentu złożenia pozwu do orzeczenia rozwodu jeszcze daleka droga, ponieważ sąd musi dokładnie rozpatrzyć całą sprawę. Jeżeli jednak strony są zgodne co do zaniechania orzekania o winie, podziału majątku i tego, kto będzie opiekował się dziećmi, rozwód może być orzeczony już w ciągu 2-3 miesięcy. Jeżeli jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, procedura może trwać nawet kilka miesięcy.

Jeżeli nie wiesz jak prawidłowo napisać pozew rozwodowy warto zwrócić się o pomoc do adwokata rozwodowego – Kraków.

Sąd nie zawsze orzeka rozwód

Warto mieć na uwadze, że sąd nie jest zobligowany do orzeczenia rozwodu jedynie dlatego, że został wniesiony pozew. Sytuacja ta dotyczy nawet małżeństw, w których panuje zgoda co do rozpadu więzi. Tymczasem sąd będzie chciał zbadać, czy nastąpił rozpad więzi nie tylko emocjonalnej (uczucia), ale również fizycznej (współżycie) i gospodarczej (prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego). Być może sąd będzie chciał poznać opinie świadków, dlatego dobrze jest wcześniej przemyśleć, kogo chcielibyśmy powołać na świadka w naszej sprawie rozwodowej. Jest to szczególnie istotne, jeśli domagamy się rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiego współmałżonka. W tej sytuacji konieczne będzie również przedstawienie dowodów, na przykład na zdradę drugiej osoby bądź też stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej. Ciężar dowodowy spoczywa na stronie, która domaga się rozwodu z orzeczeniem o winie. Owe dowody należy dołączyć do pozwu rozwodowego.


Opublikowano

w

przez

Tagi: