Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Prawo spadkowe – jak go dochodzić?

Prawo spadkowe – jak go dochodzić?


Sprawy spadkowe są jednymi z najbardziej złożonych. Dzieje się tak m.in. dlatego, że w razie śmierci jednego ze spadkobierców, na jego miejsce wkraczają jego zstępni (dzieci). Szczególnie widoczne jest to w sytuacji, kiedy umiera osoba w podeszłym wieku.

Często zdążyła już ona przeżyć śmierć któregoś z własnych dzieci, co skutkuje wprowadzeniem wnuków do kręgu dziedziczenia. Rekordowe sprawy obejmują nawet kilkadziesiąt lub kilkaset osób, spośród których – zgodnie z odpowiednimi paragrafami – każdej należy się pewien ułamek pozostawionego majątku. Prawo spadkowe jest mocno skomplikowane, więc dla pewności najlepiej jest skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże nadać sprawie odpowiedni bieg i rozstrzygnąć ją zgodnie z oczekiwaniami.

Dział spadku – co warto wiedzieć?

Podział spadku może dokonać się na podstawie umowy zawartej przez spadkobierców, które to rozwiązanie należy do najmniej kłopotliwych. Prawdziwy problem pojawia się bowiem wtedy, gdy nie mogą się oni porozumieć w tej kwestii i dążą do rozwiązania sprawy przed sądem. Warto wiedzieć, że wnioskodawca powinien we wniosku wskazać majątek spadkowy, którego podział ma się dokonać oraz określić swoją propozycję, dotyczącą owego podziału. W praktyce, w takie sprawy zaangażowanych formalnie i emocjonalnie bywa wiele osób, spośród których każda ma swój punkt widzenia. Należy pamiętać o tym, że jeżeli żaden ze spadkobierców nie będzie w stanie przyjąć danego składnika majątku oraz spłacić swoją należność wobec pozostałych, to dana rzecz np. samochód, zostanie sprzedana przez komornika. Oznacza to najczęściej stratę dla wszystkich spadkobierców, ponieważ cena uzyskana przy tego typu sprzedaży jest z reguły niższa od rynkowej.

Jak działa zachowek?

Zjawisko to służy ochronie interesów rodziny zmarłej osoby, czyli jej współmałżonka, dzieci i rodziców, na wypadek gdyby np. zostały one pominięte w testamencie. Teoretycznie brzmi to rozsądnie, jednak zdarza się, że mąż celowo pomija w testamencie jedynego syna (zapisując cały majątek żonie), ponieważ ten popadł w narkomanię, alkoholizm, prowadzi działalność kryminalną itp. Ma on jednak prawo zgłosić się do swojej matki o zapłatę wartości pieniężnej, odpowiadającej kwocie zachowku. W tak jaskrawej sytuacji sąd prawdopodobnie uzna go jednak za niegodnego otrzymania zapłaty, ze względu na ewidentne dowody jego zachowania (np. dokumentacja świadcząca o uzależnieniu i kartoteka policyjna). W mniej ewidentnych sytuacjach, warto by sprawą zajął się dobry adwokat. W Białymstoku działają profesjonaliści, potrafiący zrozumiale wytłumaczyć klientowi szczegóły sprawy oraz pomóc w załatwieniu formalności sądowych. Działanie „na własną rękę” może wydawać się ambitne, jednak ryzyko pominięcia jakiegokolwiek szczegółu jest duże, a grożące konsekwencje to m.in. przegrana sprawa i utrata dużej kwoty pieniędzy oraz konieczność zadłużania się, by uregulować zobowiązanie.

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

Żeby uzyskać taki dokument, trzeba złożyć stosowny wniosek. Sądem właściwym do tego będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli natomiast wszyscy spadkobiercy zgadzają się co do spadku, to mogą oni zwrócić się do notariusza, który wyda akt poświadczenia dziedziczenia. Często zdarza się, że sprawa trafia przed sąd, który stara się ustalić krąg osób, które mogą dziedziczyć po danej osobie, uwzględnić testament (jeżeli był pozostawiony). Opisywany wniosek mogą też złożyć wierzyciele spadkodawcy lub spadkobiercy, którzy po dowiedzeniu się o śmierci, chcą zaspokoić swoje roszczenia ze spadku.

Porady prawne w Białymstoku

Każda, nawet niewielka, miejscowość posiada dostęp do usług adwokatów i radców prawnych, mogących pomóc w rozwikłaniu trudnych spraw. Często stan prawny różni się znacznie od faktycznego, a to co wydaje się oczywiste, przestaje takie być po lekturze kilku paragrafów odpowiednich kodeksów. Warto wówczas skorzystać z pomocy specjalisty, by uniknąć kłopotów, wszak już starożytni mawiali, że „Nieznajomość prawa szkodzi.”. Niektóre sprawy (ze względu na częstotliwość występowania) są dla adwokatów bardzo proste, dzięki czemu szybko przygotowują oni niezbędne pisma, a klient otrzymuje szybką obsługę.