Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Słów kilka o uldze podatkowej IP BOX

Słów kilka o uldze podatkowej IP BOX

Wprowadzona w 2019 roku ulga podatkowa tzw. IP BOX może być także stosowana przez programistów, po spełnieniu określonych warunków. Wątpliwości przy kwalifikowaniu efektów pracy można rozwiać, występując do Krajowego Dyrektora Informacji Podatkowej o indywidualną interpretację.

Forma współpracy, a innovation box dla programistów

Obniżoną stawkę podatku, w wysokości 5%, mogą stosować tylko programiści prowadzący działalności gospodarczą. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie mogą skorzystać z ulgi. Natomiast programiści współpracujący na podstawie umowy B2B już tak. Oczywiście pod warunkiem zawarcia w umowie stosownych zapisów wskazujących, że dochód wynika z przeniesienia praw do własności intelektualnej na zlecającego. Ogólnikowe sformułowania w umowach będą uniemożliwiać stosowanie innovation box dla programistów.

IP BOX – kwalifikowane dochody w przypadku programistów

Programista będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli w efekcie jego działalności powstaje utwór (program komputerowy) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie dochodu ze zbycia praw do powstałego programu lub sprzedaży licencji do niego. Przepisy wskazują także, że podmiot, który chce skorzystać z preferencyjnych warunków opodatkowania, musi prowadzić działalność o charakterze badawczo rozwojowym. W praktyce oznacza to, że programista musi zajmować się tworzeniem nowych rozwiązań lub ulepszonych wersji podobnych do już istniejących.

Modyfikacje istniejącego oprogramowania, a innovation box dla programistów

W przypadku modyfikacji programów, które zostały opracowane przez inny podmiot, interpretacje są sprzeczne. Przyjmuje się, że wprowadzanie modyfikacji do programów opracowanych przez inną osobę nie uprawnia do skorzystania z obniżonej stawki podatku. Jednakże zdarzają się pojedyncze interpretacje organów podatkowych uznające za uzasadnione skorzystanie z innovation box dla programistów także w takich wypadkach.