Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
W jaki sposób ubiegać się o przyznanie alimentów?

W jaki sposób ubiegać się o przyznanie alimentów?


Alimenty są rodzajem świadczenia, którego celem jest dostarczenie środków do utrzymania i wychowania dziecka, zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jednocześnie mogą one przysługiwać na osoby dorosłe, np. od dzieci dla rodziców czy nawet od wnuków dla dziadków. W jaki sposób należy wnioskować o alimenty?

Dwa rozwiązania

O tym, jak starać się o alimenty adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym odpowie w dwójnasób. Mianowicie możliwe jest uzyskanie alimentów na dziecko w wyniku zawarcia umowy pozasądowej w formie pisemnej lub aktu notarialnego, ale najczęściej jednak realizowany jest drugi sposób. O alimenty jeden z rodziców wnioskuje do sądu, składając pozew przeciwko drugiemu rodzicowi.

W sporze przed sądem o alimenty składa się pozew w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, właściwego albo według miejsca zamieszkania osoby pozwanej, albo według miejsca zamieszkania uprawnionej osoby do świadczenia, np. dziecka. To powód wybiera, gdzie złoży pozew o alimenty.

Warto przy tym podkreślić, że w sprawach o zasądzenie alimentów powód jest zwolniony z kosztów sądowych. Czytaj więcej >>

Przygotowanie pozwu

W przypadku alimentów na dziecko, powodem będzie ono samo i na jego rzecz alimenty będą zasądzone, ale dziecko, o ile nie jest pełnoletnie, nie składa pozwu. Robi to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun, który w pozwie wskazywany jest jako osoba działająca w imieniu dziecka. Sąd może odrzucić wniosek o alimenty na dziecko, jeśli we wniosku w roli powoda wystąpi rodzic lub opiekun.

W kolejnym kroku we wniosku o alimenty trzeba określić pozwanego – jego imię i nazwisko oraz adres. Od pozwanego powód domaga się świadczenia alimentacyjnego i jest to jego żądanie. Wraz z określeniem kwoty alimentów w pozwie trzeba zaznaczyć dzień, od którego świadczenie to ma być wypłacane. Dodatkowo do pozwu dołącza się wnioski o wezwanie świadków, odpis pozwu, odpis aktu urodzenia, odpis aktów stanu cywilnego, odpis wyroku rozwodowego lub separacji czy odpis poprzedniego wyroku w sprawie o alimenty.