Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste – więź twórcy z utworem, przejawiająca się m. in. w prawie do:

autorstwa utworu;

oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.