Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Jakie mogą być sprawy rodzinne?

Jakie mogą być sprawy rodzinne?

Prawo rodzinne jest gałęzią dziedziny prawa, która zajmuje się kwestiami związanymi z relacjami rodzinnymi. Rozwód, opieka nad dzieckiem i alimenty są najbardziej znanymi tematami prawa rodzinnego, choć kilka innych kwestii mieści się pod parasolem prawa rodzinnego. Ojcostwo, adopcja, emancypacja i inne sprawy są również słyszane w sądzie rodzinnym. Niektórzy adwokaci, którzy praktykują prawo rodzinne również specjalizują się w konkretnej kwestii lub podkategorii prawa rodzinnego. Na przykład, jeden adwokat może skupić się na sprawach małżeńskich prawa, podczas gdy inny może mieć praktykę, która opiera się na kwestie wsparcia dla dzieci. Jednak większość adwokatów prawa rodzinnego praktykować spektrum zagadnień prawnych związanych z relacji rodzinnych.

Sprawy rodzinne – rozróżnienie

Sprawy rodzinne są rodzajem sprawy cywilnej, ale zazwyczaj dotyczą kwestii pomiędzy lub dotyczących małżonków, rodziców i dzieci. Sądy rodzinne zajmują się szeroką gamą spraw dotyczących spraw domowych. Do najczęstszych spraw rozpatrywanych w sądzie rodzinnym należą – rozwiązanie małżeństwa.

Kiedy ktoś chce zakończyć małżeństwo, może złożyć sprawę w sądzie rodzinnym, aby poprosić o nakaz sądowy kończący małżeństwo. Małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez rozwód lub unieważnienie. Sąd może również przyznać separację, gdzie sąd wydaje nakazy dotyczące majątku, alimentów i opieki nad dziećmi, ale strony pozostają prawnie małżeństwem. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Rozwód lub Separacja na tej stronie: https://adwokat-chojaczyk.pl/oferta/sprawy-rodzinne

Ojcostwo i opieka nad dzieckiem.

Kiedy mężczyzna musi zostać uznany za ojca dziecka, każde z rodziców może wnieść sprawę do sądu rodzinnego o ustalenie ojcostwa. To na stałe ustanawia ojca dziecka. Niezamężni rodzice mogą również poprosić sąd o zarządzenie opieki prawnej, opieki fizycznej, harmonogramów odwiedzin i alimentów.

Nakaz ochrony przed przemocą domową.

Ofiary przemocy domowej mogą zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie nakazów ochrony, aby utrzymać swojego oprawcę z dala od domu.

Zmiana nazwiska.

Dziecko lub osoba dorosła może być w stanie legalnie zmienić swoje nazwisko poprzez sprawę o zmianę nazwiska w sądzie rodzinnym.

Opieka.

Opieka polega na określeniu, kto będzie odpowiedzialny za decyzje medyczne, osobiste i finansowe dotyczące dziecka lub osoby dorosłej, która nie może zadbać o siebie.

Wypowiedzenie praw rodzicielskich i adopcje.

Jeśli istnieją poważne powody, dla których rodzic nie powinien mieć już relacji rodzicielskiej z dzieckiem (takie jak porzucenie, zaniedbanie, nadużycie, itp.), sąd rodzinny może odebrać temu rodzicowi prawa. Jeśli ktoś inny chce zostać prawnym rodzicem dziecka, sąd rodzinny może przyznać adopcję, w której związek rodzic-dziecko jest prawnie stworzony.

Sprawy nieletnich.

Sąd rodzinny nadzoruje wszystkie sprawy, w których istnieje zarzut znęcania się nad dziećmi, zaniedbywania dzieci, lub w których nieletni są oskarżeni o udział w nielegalnych zachowaniach. Sprawy te są w dużej mierze prowadzone przez Wydział ds. Nieletnich Prokuratora Okręgowego. Sąd rodzinny może również zatwierdzić pozwolenia na pracę dla nieletnich poniżej 14 roku życia.

Emancypacja i zatwierdzanie małżeństw nieletnich.

Osoby poniżej 18 roku życia, które chcą się pobrać lub chcą być prawnie wolne od kontroli rodziców mogą złożyć wniosek do sądu rodzinnego o zatwierdzenie. Centrum Samopomocy nie posiada formularzy do zatwierdzania małżeństw niepełnoletnich.