Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Kim w świetle prawa jest twórca?

Chciałbym się zapytać kim w świetle prawa jest twórca? Czekam na odpowiedź.

Prawnie twórcą jest osoba, która stworzyła dane dzieło. Wbrew wszelkim doniesieniom może być to także osoba fizyczna – nie musi więc zakładać firmy lub podpierać się inną instytucją. Warto rozróżnić pewne znaczące kwestie w tej sprawie, gdyż stworzone dzieło może być przedmiotem obowiązków pracownika. Jeżeli dzieło zostało stworzone w pracy – z tytuły obowiązku – to twórca może nabyć stosowne prawa majątkowego do tego utworu – nie jest to jednak wymagane.