Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Odebranie praw rodzicielskich ojcu

Wśród wielu zapytań o darmowe porady prawne, które do nas nadsyłacie pojawia się sporo tych przygotowywanych przez kobiety, które mają za sobą rozwód. Często borykają się one z problemami z byłymi mężami, którzy całkowicie zaniedbują swoje dzieci. W związku z tym pytają one o to jak odebrać prawa rodzicielskie ojcu. Dziś chcemy przygotować kilka słów, które temat ten powinny im przybliżyć.

Kiedy można odebrać prawa rodzicielskie ojcu?

Już na samym wstępie wszystkim mamom modlącym się o szybkie odebranie praw rodzicielskich ojcu dziecka chcemy powiedzieć, iż proces ten nie jest prosty i w bardzo niewielu przypadkach da się go szybko załatwić. Dzieje się tak dlatego, że odebranie praw rodzicielskich możliwe jest tylko wówczas, gdy spełnione są pewne warunki. Zostały one zapisane w kodeksie postępowania cywilnego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z ustanowionym tam prawem władzę rodzicielską odebrać można ojcu tylko wówczas gdy dotychczas władzy rodzicielskiej nie mógł wykonywać z powodu trwałej przeszkody, nadużywał władzy rodzicielskiej lub w sposób rażącyzaniedbywał obowiązki względem dziecka.

Idąc po kolei przez trwałą przeszkodę rozumieć można czynnik, który na stałe i nieodwracalnie lub na długi i nieznany okres czasu uniemożliwia ojcu spotkanie się z dzieckiem i opiekowanie się nim. Za taką przeszkodę można uznać na przykład wyprowadzenie się do innego kraju i założenie tam rodziny, przeprowadzka do innego miasta w celu znalezienia pracy czasowej przeszkodą stałą już nie jest. Za nadużywanie władzy rodzicielskiej uznać można wychowywanie dziecka we wrogim nastawieniu do drugiego rodzica lub pozbawienie dzieciaka jego naturalnego środowiska rodzinnego (kontakt z rodzicem, rodzeństwem). Trzeciego punktu chyba tłumaczyć nie musimy, chcemy jednak zauważyć, że powód ten jest najczęstszą przyczyną odbierania lub ograniczania praw rodzicielskich, muszą one być jednak rażące.

Czy ojciec sam może zrzec się praw rodzicielskich?

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wyraźnie napisano, że ojciec nie może zrzec się praw rodzicielskich na rzecz ojczyma czy też jakiejkolwiek innej osoby. Jeśli więc liczysz na to, że Twój były mąż czy ojciec Twojego dziecka samowolnie usprawni proces nadawania praw rodzicielskich innej osobie, to niestety, ale jesteś w dużym błędzie.

Co jeśli to się nie uda?

Jak łatwo się domyślić bardzo trudno jest doprowadzić co odebrania praw rodzicielskich ojcu. W sytuacjach, w których jest z tym problem radzimy starać się w sądzie o wyznaczenie ograniczenia praw rodzicielskich lub też o ich zawieszenie. Zawsze jest to jakimś rozwiązaniem, które może prowadzić do zakończenia sprawy w oczekiwany sposób.