Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Postępowanie w sprawach nieletnich – czy musi mieć adwokata?

Postępowanie w sprawach nieletnich – czy musi mieć adwokata?


Adwokat dla nieletnich jest obowiązkowy tylko w sprawach obligatoryjnych. Warto jednak wiedzieć, że każda osoba nieletnia ma możliwość skorzystania z pomocy adwokata i w żadnym stopniu nikt nie może jej tego prawa ograniczać. Postępowanie w sprawach nieletnich zdecydowanie różni się od postępowań, które dotyczą osób dorosłych. Ma to związek z regulacjami i dostosowaniem procedury do wyroków Trybunału Konstytucyjnego i wymogów Unii Europejskiej.

Czy nieletni może bronić się sam?

Historia zna przypadki, że oskarżeni sami rezygnowali z usług adwokata, by bronić się samodzielnie. Przykładem może być Ted Bundy, choć niekoniecznie pozytywnym, pomimo płomiennej mowy skończył on na krześle elektrycznym. Ale czy polski kodeks karny umożliwia zrezygnowanie z usług adwokata? Zasadniczo wszystkie sprawy obligatoryjne nakazują pomoc adwokata. To samo dotyczy postępowania w sprawie nieletnich. Mają oni również prawo w pozostałych przypadkach do samodzielnej obrony i ochronnych swoich interesów. Mogą im w tym pomagać rodzice.

Obrońca w sprawach nieletnich – kiedy jest konieczny?

Postępowanie w sprawach nieletnich niejednokrotnie wymaga wymaga zatrudnienia adwokata. Jedną z takich spraw jest przypadek, gdy interesy rodziców, czy też opiekunów i osób nieletnich są sprzeczne. Gdy wszelkiego rodzaju mediacje nie przynoszą określonego skutku i niestety dochodzi do procesu wtedy konieczne jest posiadanie przez nieletniego pełnomocnika. Zazwyczaj do takiej sytuacji dochodzi, gdy nieletni sprawia duże problemy wychowawcze, bądź nadużywa używek, wtedy też rodzice, czy opiekunowie zgłaszają sprawę do Sądu, gdzie będzie toczyć się postępowanie. Trudno bowiem wymagać od rodziców, czy opiekunów, aby bronili swojego dziecka kiedy wcześniej sami zgłosili skargi i to na ich wniosek odbywa się postępowanie w sprawie nieletnich.

Obrońca w sprawach nieletnich jest także obowiązkowy w sytuacji, gdy oskarżonym jest osoba niepełnoletnia niewidoma, bądź niesłysząca. Wtedy koniecznie musi być powołany adwokat, który będzie bronił jej interesów. Obrońca musi uczestniczyć w każdym postępowaniu i zagwarantować osobie oskarżonej prawo do fachowej i rzetelnej obrony.

Wątpliwy stan zdrowia psychicznego osoby oskarżonej

Postępowanie w sprawie nieletnich wobec, których istnieje poważne podejrzenie zaburzeń psychicznych, również wymaga adwokata. Jeżeli ich zachowanie zdaje się być nierozsądne konieczna jest także obserwacja psychiatryczna. Maksymalny jej czas wynosi 4 tygodnie i na taki okres można ją zastosować, bez możliwości przedłużenia. Tutaj warto pamiętać, że jest jest ona tylko i wyłącznie stosowana w określonych przypadkach, gdy występuje wysoki stopień demoralizacji, bądź też podejrzany oskarżony jest o ciężkie przestępstwa. Adwokat jest także obowiązkowy, gdy osoba jest opóźniona w rozwoju. W tym przypadku często również konieczna jest obserwacja psychiatryczna. Jej celem jest sprawdzenie, czy dana osoba może odpowiadać przed sądem za popełnione przestępstwo.

Sprawy karne nieletnich – bo adwokat to obowiązek

Jeżeli przestępstwo zagrożone jest wysokim wyrokiem, bądź osoba podejrzana znajduje się w schronisku dla nieletnich również adwokat jest obowiązkowy. Szczególnie, jeżeli sąd umieści ją w schronisku z powodu podejrzenia ucieczek, bądź wysokiej demoralizacji. Jako, że osoby nieletnie nie mogą być umieszczone w areszcie tymczasowym, wobec nich zazwyczaj stosuje się również schronisko dla nieletnich. Sprawy karne nieletnich niejednokrotnie są bardzo trudne i skomplikowane dlatego tak ważny jest adwokat.

Adwokat dla nieletnich – z wyboru czy urzędu?

Jak wiadomo wynajęcie adwokata jest stosunkowo kosztowne i w znacznym stopniu może naruszyć rodzinny budżet. Dlatego, gdy nieletni, czy jego rodzice nie mogą pokryć wynagrodzenia obrońcy, to nieletni może złożyć wniosek o przyznanie mu obrońcy z urzędu. Oczywiście wniosek będzie rozpatrzony przez sędziego. Jeżeli uzna on, że obrońca jest potrzebny dla dobra nieletniego. Oczywiście, poza złożeniem wniosku, konieczne jest także przedstawienie oświadczenia majątkowego o dochodach.

Zobacz też:

Jak wygląda sprawa w sądzie o demoralizację?