Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Przelew pieniędzy z konta zmarłego

Czy córka, która przelewa pieniądze z prywatnego konta mamy z chwilą gdy mama już nie żyje (siostra ma pełnomocnictwo) jest karalne? Moja siostra zataiła fakt, że mama posiadała znaczne wpływy na koncie, po czym sukcesywnie je wybierała, po czym konto zostało usunięte. Co w takiej sytuacji mogę zrobić i gdzie to zgłosić?

Wspomniana przez Panią/Pana sytuacja nie jest niczym innym jak kradzieżą ze strony siostry.  W tej sytuacji może Pan osobiście zawiadomić bank, a ten najprawdopodobniej zawiadomi policję – może Pan to także zrobić osobiście. Najlepiej jest jednak rozwiązać sprawę polubownie, gdyż tego rodzaju sprawy ciągną się latami.