Czy w Polsce jest możliwe opatentowanie marki?

Czy w Polsce jest możliwe opatentowanie marki?

W kontekście omawiania zagadnień związanych z ochroną patentową bardzo często pojawia się pytanie o to, czy w naszym kraju istnieje możliwość opatentowania marki. Jak to zatem wygląda w praktyce z punktu widzenia obowiązujących w Polsce przepisów? Jakie kwestie trzeba mieć tu na uwadze?

Patent – co to takiego?

Mówiąc o ochronie patentowej, trzeba w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym w świetle polskiego prawa jest patent. Otóż mianem tym określane jest ograniczone w czasie prawo właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie kraju, które na mocy decyzji administracyjnej udzieliło patentu udzieliło. Maksymalny czas trwania ochrony patentowej wynosi 20 lat i dotyczy konkretnego rozwiązania.

Marka i wynalazek – czy są tym samym?

W powyższej definicji patentu kluczowym słowem jest wynalazek. Za tym pojęciem kryje się nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. Aby mogło ono zostać objęte ochroną patentową, musi spełnić jednocześnie trzy warunki. Przede wszystkim ma być nowe. Oznacza to dokładnie tyle, że przed pierwszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP lub przed pierwszym wystawieniem na prestiżowej wystawie informacje o danym rozwiązaniu nie były nigdzie udostępniane. 

Poza tym wynalazek nie może wynikać w oczywisty sposób z aktualnego stanu wiedzy. Powinien się też odznaczać technicznym charakterem, a więc spełniać kryterium przemysłowej stosowalności. Jeśli natomiast chodzi o markę, to jest to powszechne określenie używane w odniesieniu do znaku towarowego. Jest on oznaczeniem, które pozwala odróżnić produkty jednej formy od produktów innego przedsiębiorcy. Takim oznaczeniem może być np. rysunek, słowo, kolor, znak przestrzenny, znak dźwiękowy etc. Jak więc wyraźnie widać, marka i wynalazek nie są tym samym.

Czy można opatentować markę?

Każda kancelaria patentowa, do której zgłosi się klient z zapytaniem o opatentowanie marki, udzieli na to pytanie krótkiej odpowiedzi: nie. Marka, która rozumiana jest jako logo czy nazwa firmy, nie jest wynalazkiem, ale znakiem towarowym. Oczywiście podobnie jak wynalazek, tak i znak towarowy można zgłosić do Urzędu Patentowego RP, niemniej w tym zakresie obowiązują inne wymagania. Podstawowy okres ochrony znaku towarowego wynosi 10 lat, ale można przedłużać go na kolejne 10-letnie okresy. Uzyskując stosowną ochronę, właściciel znaku towarowego uzyskuje wyłączne prawo do używania znaku towarowego – czyli marki – w celach zawodowych i zarobkowych na określonym obszarze. 

Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości w kwestii ochrony patentu czy znaku towarowego, warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Jest to specjalista posiadający rozległą wiedzę z tego zakresu i zajmujący się sprawami dotyczącymi własności przemysłowej oraz intelektualnej. Opłaca się nawiązać współpracę ze sprawdzoną kancelarią, która jest w stanie poszczycić się sporym doświadczeniem w tego rodzaju sprawach – to pozwoli uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek.


Opublikowano

w

przez

Tagi: