Jaka jest skuteczna windykacja?

Jaka jest skuteczna windykacja?

Choć większości kojarzy się to z czymś bezprawnym, w rzeczywistości windykacja to proces legalny. Polega on na zmotywowaniu zadłużonego do spłaty. Sprawdźmy, zatem jak przebiega skuteczna windykacja.

Czym jest windykacja należności i jakie są sposoby windykacji należności?

Mówiąc wprost, windykacja to szereg działań podejmowanych w celu zmuszenia dłużnika do spłaty wierzyciela. Czynności te rozpoczyna wierzyciel, który prowadzi negocjacje z dłużnikiem, starając się dojść do porozumienia i ustalić odpowiadające warunki. Odbywają się one polubownie, czyli nim zostanie zaangażowany komornik i sąd lub podczas postępowania w sądzie. Jeśli to okaże się nieskuteczne, sprawa trafia do komornika, który dokona egzekucji. Według artykułu 354 § 1. Kodeksu cywilnego: „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.” Jeśli jednak to nic nie da, właśnie wówczas przychodzi egzekucja komornicza. Jeśli jednak wierzyciel nie chce czekać na sądowy nakaz, który zezwoli komornikowi na egzekucję komorniczą, może skorzystać z usług firmy windykacyjnej.

Firma windykacyjna, czyli skuteczna windykacja długów

Skuteczna windykacja długów to możliwość oferowana przez tego rodzaju firmy fachowców. Są one prowadzone przez profesjonalistów, którzy zrobią wszystko, aby szybko i bezproblemowo dokonać windykacji. Usługi często są oferowane przez Kancelarie, które w imieniu wierzyciela będą naciskać na dłużnika i przygotowywać się do rozprawy sądowej.

Etapy windykacji i ich rodzaje

Windykacja miękka, czyli polubowne rozwiązanie

Obejmuje działania podejmowane przez wierzyciela, zaraz po zaistnieniu długów. Mają one na celu zmotywować  Dłużnika do dobrowolnej spłaty bez  kierowania sprawy na drogę sądową. Poniżej przedstawione są etapy.:

Wezwanie do zapłaty. – To pierwsza czynność, która ma poinformować dłużnika o długu. Musi ona być prawnie uzasadniona i wysłana np. w formie listu, a nawet smsa. Pismo może być zwykłym wezwaniem lub przedsądowym wezwaniem do spłaty. Niekiedy to ostateczne wezwanie do zapłaty.

Windykacja telefoniczna- Jeśli pismo nie skłoniło dłużnika do spłacenia, kolejnym etapem jest telefon do niego. Ma on na celu ustalenie terminu i warunków spłaty.

Windykacja terenowa – Jest to wizyta windykatora w domu dłużnika, który pełni funkcję pełnomocnika wierzyciela. Jest to wciąż narzędzie miękkie, więc nie ma na celu przestraszenia dłużnika, a próbę ostatecznego porozumienia.

Windykacja twarda

Jeżeli windykacja wcześniej wypisana nie przyniosła rezultatu, należy skierować sprawę na drogę sądową, co należy do windykacji twardej. Sprawa ma na celu wydanie nakazu spłaty należności.

Proces sądowy – przekazanie sprawy do sądu

Windykacja komornicza.


Opublikowano

w

przez

Tagi: