Kategoria

Prawo finansowe

Prokura

Prokura – prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców