Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Windykacja

Każdy z nas słyszał o sytuacji nazywanej windykacją roszczeń, nie każdy jednak potrafi precyzyjnie wyjaśnić sobie czym jest windykacja. Od dziś sytuacja ta ma się zmienić, poniżej przedstawiamy Wam bowiem przystępną definicję terminu windykacja.

Pojęcie windykacja wywodzi się już z czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to proces ten za zadanie miał odzyskanie rzeczy, która znajdowała się w posiadaniu jednostki, która nie była do tego uprawniona. Definicja ta w zasadzie aktualna jest po dziś dzień. Wciąż oznacza ona bowiem dochodzenie roszczeń.

Windykacja polubowna

Windykację podzielić można na dwa rodzaje, pierwszym z nich jest windykacja polubowna, która polega w zasadzie na kontroli dłużnika i monitorowaniu tego czy spłaca swoje zadłużenie.

Windykacja sądowa

Drugim rodzajem windykacji jest windykacja sądowa, w przypadku której widać wyraźny brak chęci dłużnika do spłaty zadłużenia. W tej sytuacji, w której sąd wydać musi nakaz spłaty długu, który później jest odpowiednio egzekwowany.