Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Chcąc odpowiedzieć na Wasze pytanie związane z wyjaśnieniem różnicy pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem chcemy zaznaczyć, iż odszkodowanie oraz zadośćuczynienie są sprawami zupełnie od siebie odbiegłymi, aczkolwiek bliskoznacznymi.

Odszkodowanie

Za odszkodowanie uznawane jest przyznanie kwoty pieniężnej, która swoją wartością równoważy straty poniesione w wypadku. Do strat tych należeć mogą straty majątkowe oraz na przykład koszt utraconego dochodu. Należy przy tym pamiętać, iż do majątku osoby poszkodowanej zaliczane są nie tylko dobra materialne, ale też jego ciało i zdrowie – szkody poniesione na ciele czy zdrowiu również kwalifikują się zatem do majątku osoby poszkodowanej.

Zadośćuczynienie

Powracając do tematu drugiego zagadnienia, o którym chcieliśmy napisać, czyli do zadośćuczynienia, napisać musimy, iż jest to kwota pieniężna, którą osoba poszkodowana w nieszczęśliwym wypadku otrzymuje na swoje konto, z tym, że odnosi się ona do strat i szkód niemajątkowych. Zadośćuczynienie otrzymać można zatem tylko w sytuacji, kiedy poniesione straty dotyczą utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała.

Różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Podsumowując zatem odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia tym, iż może ono dotyczyć strat majątkowych.