Kategoria

Prawo ubezpieczeniowe

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest terminem bliskoznacznym dla słowa odszkodowanie. Zadośćuczynienie jest kwotą pieniężną wypłacaną poszkodowanemu w wypadku w ramach rekompensaty za odniesione szkody niemajątkowe.