Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Jak obliczyć wysokość odszkodowania

Dziś chcemy zapoznać Was z informacją dotyczącą tego jak obliczyć wysokość odszkodowania, które należy się osobie poszkodowanej w wypadku. Mamy nadzieję, że wskazówka ta będzie dla Was przydatna i ułatwi cały proces wyznaczania wysokości odszkodowania.

Przechodząc do tematu tego artykułu zaznaczyć chcemy, iż podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę podczas obliczania odszkodowania są:
– wiek osoby, która poszkodowana została w wypadku,
– stopień, w jakim poszkodowany przyczynił się do wypadku (o przyczynieniu do wypadku pisaliśmy w osobnym artykule),
– prognozowany stan zdrowia osoby poszkodowanej oraz jego wpływ na jej przyszłość,
– ocena stopnia, w jakim wypadek oraz szkoda mają wpływ na życie poszkodowanego,
– rodzaj, typ obrażeń i poniesionych szkód,
– ocena stopnia wpływu na zdrowie poszkodowanego,
– ocena potencjalnych powikłań zdrowotnych, które wystąpić mogą w przyszłości.

Osoby odpowiedzialne za wyznaczenie wysokości odszkodowania analizują osobno każdą sytuację uwzględniając przy tym powyższe czynniki. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja i każdy wypadek są inne, przez co trudno jest jednoznaczne ocenić jaka będzie wysokość odszkodowania za konkretny wypadek.