Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody?

W tym tekście udostępnianym na naszym blogu prawniczym dowiecie się tego jaki ma się czas na zgłoszenie szkody osobowej. Zasadniczo szkody powinno zgłaszać się od razu, jednak doskonale wiemy, że często osoby poszkodowane w wypadku nie są w stanie w trybie natychmiastowym zgłosić szkodę. Z tego też powodu należy mieć świadomość na temat tego jak wielkie opóźnienie czasowe można mieć przy zgłaszaniu szkody osobowej.

Kodeks Cywilny wyraźnie mówi, iż roszczenie o naprawienie szkody zgłosić ma się prawo w ciągu trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o sprawcy oraz szkodzie, która została poniesiona na jego rzecz. Warto jednocześnie zauważyć, iż ten okres nie może być dłuższy od lat dziesięciu od momentu zdarzenia.