Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Wysokość zadośćuczynienia

Wiedząc już czym jest zadośćuczynienie na pewno zastanawiasz się nad tym co wpływa na jego wysokość. W tym artykule chcemy Ci to uzmysłowić.

Zasadniczo podstawowymi czynnikami wpływającymi na wysokość zadośćuczynienia są:

 • stopień cierpień fizycznych
 • stopień cierpień psychicznych
 • intensywność cierpień psychicznych
 • intensywność cierpień fizycznych
 • długotrwałość cierpień fizycznych i psychicznych
 • stopień odwracalności następstw wypadku
 • wiek poszkodowanego
 • długość leczenia osoby poszkodowanej
 • płeć osoby poszkodowanej
 • rodzaj odniesionej szkody
 • stan cywilny osoby poszkodowanej
 • wpływ uszczerbku na zdrowiu na życie osoby poszkodowanej
 • ocena bezradności życiowej osoby poszkodowanej
 • stopień poczucia nieprzydatności społecznej

Jak widać na wysokość zadośćuczynienia wpływ ma bardzo wiele czynników, które przeanalizować muszą osoby odpowiedzialne za jego wyznaczenie.