Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest terminem bliskoznacznym dla słowa odszkodowanie. Zadośćuczynienie jest kwotą pieniężną wypłacaną poszkodowanemu w wypadku w ramach rekompensaty za odniesione szkody niemajątkowe.
Zasadniczo pojęcie zadośćuczynienia nierozerwalnie związane jest ze zdrowiem lub też ciałem osoby poszkodowanej. Celem wypłaty zadośćuczynienia jest złagodzenie strat poniesionych w wypadku, nie tylko tych zdrowotnych, ale też psychicznych.
Należy pamiętać o tym, iż zadośćuczynienie nie jest źródłem przychodu, wzbogacenia się czy wynagrodzenia. A na pewno nie jest ono tak odbierane przez osobę poszkodowaną, której zostało wypłacone.