Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Odpowiedzialność materialna

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, podlega pod warunki związane z tym zagadnieniem, chociaż nie każdy jest tego świadomy. Zagadnienie odpowiedzialności materialnej, dotyczy obowiązku ponoszenia konsekwencji za niewykonanie lub wykonanie w niepełnym stopniu obowiązków, wynikających z oczekiwań wobec pracownika,

w ramach których pracodawca ponosi szkodę. W takiej sytuacji, pracownik jest w pełni odpowiedzialny, na mocy zasad ogólnych, zawartych w artykułach 114-1222 obowiązującego kodeksu pracy.

Odpowiedzialność materialna a odszkodowanie

Żeby można było dochodzić odszkodowania od pracownika na rzecz szkody w ramach odpowiedzialności ogólnej, muszą zostać spełnione pewne warunki, przesłanki.

Przede wszystkim, chodzi o wspomniane wcześniej nie wykonanie albo też niedostateczne wykonanie pracowniczych obowiązków albo też działanie zaniechania, o bezprawnym charakterze.

Poza tym, czyn ze strony pracownika musi mieć charakter nieumyślny i być zawiniony.

Szkoda pracodawcy natomiast, musi mieć charakter faktyczny, możliwy do udowodnienia drogą obserwacji lub na innych zasadach, pozwalających stwierdzić zaistnienie szkody.

Ostatnim istotnym warunkiem, który daje podstawę do dochodzenia prawa do odszkodowania jest to, że między aktywnością czynną pracownika a zaistniałą szkodą, musi istnieć związek z gatunku przyczyna – skutek.

Kiedy mamy do czynienia z brakiem odszkodowania

Jeżeli mamy do czynienia z brakiem któregokolwiek z tych elementów, pracodawca nie może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody. Jeżeli sytuacja jest niejasna, można zwrócić się o pomoc do osoby biegłej w zakresie obowiązującego na dzień dzisiejszy prawa pracy. Możemy także zebrać informacje na własną rękę, wykorzystując chociażby tematyczne fora, z poradami i zagadnieniami, ściśle dotyczącymi prawa pracy przyjętego na terenie Polski. Warto o tym pamiętać, zarówno gdy jesteśmy pracodawcą, ale również gdy sami jesteśmy pracownikami na umowie etatowej.