Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Nowy środek transportu

Chcesz wiedzieć czym jest nowy środek transportu? Dowiesz się tego czytając poniższy wpis!

Nowe środki transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów m.in. pojazdy lądowe (samochody, motocykle) napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.