Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Podatek od darowizny

Chcąc nabyć wiedzę na temat podatku od darowizny przeczytać powinieneś ten artykuł, w którym zawarto większość istotnych dla Ciebie wiadomości. Dlatego też naprawdę mocno polecamy dokładną jego analizę.

Podatek od darowizny jest podatkiem bezpośrednim, który opłacić powinna osoba obdarowywana. Zrobić musi to wypełniając odpowiednie drugi w swoim urzędzie skarbowym. Aby realnie opisać Wam sytuację związaną z opłacaniem podatku od darowizny chcemy zaznaczyć, iż osoby obdarowywane podzielić należy na trzy osobne grupy, którymi są:

Grupa I – należą do niej osoby z najbliższej rodziny: dzieci, wnuczęta, rodzice, dziadkowie, zięciowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowe.

Grupa II – to już grupa, do której zaliczyć można dalszą rodzinę: kuzynów, siostrzeńców, bratanków, wujków, ciotki itd.

Grupa III  – ta grupa to pozostali ludzie, którzy nie kwalifikują się do żadnej z wcześniej wymienionych grup osób z naszej rodziny.

Wiedząc już, iż osoby obdarowywane podzielone mogą być na trzy typy grup łatwiej będzie Ci zrozumieć, iż każda z nich stosować musi się do innych zasad rozliczania podatku od darowizny.

Kwoty wolne od podatku

Poniżej przedstawiamy Wam kwoty wolne od podatku w przypadku darowizny dla każdej z trzech grup osób obdarowywanych:

I grupa – 9637 zł

II grupa – 7276 zł

II grupa – 4902 zł

Jeśli otrzymujemy darowiznę, której wartość mieści się w podanym powyżej limicie, to zwolnieni jesteśmy od opłacania podatku. Jeśli jednak wartość otrzymanego majątku przekracza te liczby, to stosować musimy się do przedstawionych poniżej wysokości podatku od darowizny.

Procentowa wysokość podatku od darowizny

Tutaj podobnie jak poprzednio należy podzielić obdarowywanych na trzy grupy, w zależności od nich inna jest bowiem wysokość procentowa podatku, który od darowizny trzeba zapłacić. I tak:

Dla pierwszej grupy rozkład procentowy wysokości podatku wygląda następująco:

Nadwyżka do wysokości 10278zł – 3% podatku

Nadwyżka do wysokości 20556 – 308,30zł plus 5% od różnicy nadwyżki i 10278zł

Nadwyżka w wysokości ponad 20556zł – 822,20zł plus 7% od różnicy nadwyżki i 20556zł

Dla drugiej grupy:

Nadwyżka do wysokości 10278zł – 7% podatku

Nadwyżka do wysokości 20556 – 719,50zł plus 9% od różnicy nadwyżki i 10278zł

Nadwyżka w wysokości ponad 20556zł –1644,50zł plus 12% od różnicy nadwyżki i 20556zł

Dla trzeciej grupy:

Nadwyżka do wysokości 10278zł – 12% podatku

Nadwyżka do wysokości 20556 –1233,40zł plus 16% od różnicy nadwyżki i 10278zł

Nadwyżka w wysokości ponad 20556zł – 2877,900zł plus 20% od różnicy nadwyżki i 20556zł

Zwolnienie od podatku od darowizny

Zgodnie z informacją w innym naszym artykule osoby z najbliższej rodziny liczyć mogą na zwolnienie od podatku, więcej w artykule darowizna w rodzinie.