Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Prawo podatkowe

Zmagasz się z problemami związanymi z podatkami? Nie wiesz jak obliczyć swój podatek dochodowy? Nie wiesz jaka jest stawka podatku VAT? Z chęcią pomożemy Ci w tych oraz innych prawnych aspektach związanych z podatkami.
Pragniemy przypomnieć, iż prawo podatkowe to jedna z gałęzi prawa finansowego. Jest to ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.

Skontaktuj się z nami wypełniając ten formularz kontaktowy. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną poradę prawną od specjalisty do spraw prawa podatkowego.

Prawo podatkowe jako gałąź prawa finansowego reguluje zasady powstawania, ustalania a także wygasania zobowiązań podatkowych, które dotyczyć mogą podatników, płatników oraz inkasentów podatków. Dodatkowo opisywana tu gałąź prawa jest podstawą stanowiącą o obowiązujących procedurach, które powinny być brane pod uwagę przez organy podatkowe i strony w czasie trwania postępowania podatkowego oraz wykonywania pozostałych czynności, których celem jest ustalenie odpowiedniej wysokości zobowiązań podatkowych.

W Polsce prawo podatkowe tworzone jest przez Konsytuację RP.

Korzystając z podstawowej kwalifikacji podatków wyróżnić można podatki: przychodowe, dochodowe, majątkowe, konsumpcyjne, pośrednie, bezpośrednie, państwowe, samorządowe, osobowe, rzeczowe, kwotowe, proporcjonalne, procentowe. Wszystkie z nich podzielono według różnych kryteriów.

Jeśli zmagasz się z problemami związanymi z prawem podatkowym: nie wiesz jak wypełnić PIT, jak obliczyć podatek VAT lub masz jakiekolwiek inne problemy związane z tą gałęzią prawa, to bardzo prosimy, abyś skorzystał z znajdującego się powyższej formularza kontaktowego.

Konsultując się z nami otrzymasz na swój adres e-mail rzetelne porady prawne, które udzielane są przez doświadczonych prawników.