Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Czy można wywalczyć wysokie alimenty?

Czy można wywalczyć wysokie alimenty?


Alimenty to obowiązek, który wynika ze stosunku prawno-rodzinnego. Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych środków utrzymania.

Alimenty to obowiązek, który wynika ze stosunku prawno-rodzinnego. Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych środków utrzymania. Mogą mieć one formę pieniężną lub w postaci świadczeń osobistych. Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie na podstawie konkretnego przypadku. Oczywiście we wniosku o ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych możemy podać oczekiwaną kwotę. Nierzadko jednak zdarza się tak, że sąd znacząco obniża ich wartość. Wielkim problemem jest m.in. praca na czarno, gdzie nie możemy udowodnić prawdziwych dochodów drugiej strony.

Prawo rodzinne Gdynia – od czego zależy wysokość alimentów?

Podejmując decyzję o wysokości świadczeń alimentacyjnych sąd bierze pod uwagę miesięczny koszt utrzymania dziecka. Liczą się również zarobki oraz majątek obojga rodziców. Ponadto ważne jest to, jaki wkład w wychowanie dziecka mają rodzice. Często wniosek o alimenty składany jest wraz z pozwem rozwodowym. W takiej sytuacji ważne jest także to, na jakim poziomie materialnym żyło dane małżeństwo. Rozwód nie powinien powodować rażącego pogorszenia standardu życia.

Ukrywanie dochodów

Zatajanie dochodów jest powszechnym zjawiskiem, które ma na celu obniżenie wysokości alimentów do absolutnego minimum. Nieuczciwa strona często podejmuje się pracy niezgodnej z kompetencjami. Taka osoba np. nie podejmuje się pracy zgodnej z wykształceniem i doświadczeniem. Zamiast tego jest ona zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin lub na niskim stanowisku. Zdeterminowany rodzic może nawet zawiesić lub zamknąć prowadzoną działalność gospodarczą. Oczywiście sąd może stwierdzić, że nagłe pogorszenie się możliwości finansowych wynikło z nieważnego i niezrozumiałego powodu (np. porzucenie dobrze płatnej pracy dla pracy poniżej możliwości finansowych). W takiej sytuacji nie wpłynie to na obniżenie wartości alimentów.

Jak przygotować się do walki o alimenty?

Przed złożeniem wniosku o alimenty dobrze jest zaczerpnąć porady wyspecjalizowanego adwokata. Z pewnością pomoże nam on w załatwieniu niezbędnych formalności, a także wskaże sposób na to, aby udowodnić przed sądem nieuczciwe postępowanie drugiego rodzica. Wcale nie musimy godzić się na minimalną kwotę. Istotnym jest, aby przedstawić przed sądem realny koszt utrzymania dziecka. Mowa tutaj o różnego typu fakturach, paragonach, rachunkach, opłatach za edukacją, opłatach za eksploatację mieszkania itd. Liczy się każdy szczegół. Nie możemy zapominać o opłatach za leczenie schorzeń przewlekłych. Ważne są również koszty zajęć dodatkowych, a nawet rozrywek, takich jak np. kolonie, jazda konną, nauka gry na gitarze. Wszystko to przekłada się na wysokość alimentów.