Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Optymalizacja spółki – na czym to polega?

Optymalizacja spółki – na czym to polega?


Prowadzenie działalności spółki jest niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, niezależnie od jej wielkości. Wymaga nie tylko uwagi w czasie prowadzenia, lecz również ciągłej pracy nad jej lepszym działaniem. Do takich działań może należeć optymalizacja spółek bądź spółki, mająca na celu znalezienie idealnego sposobu funkcjonowania, płacenia podatków, uzyskiwania wydajności.

Czym jest optymalizacja?

Zanim przejdzie się do optymalizowania spółki warto wiedzieć, czym jest sama optymalizacja, aby móc ją zacząć stosować. W swoim podstawowym znaczeniu jest to nic innego, jak poszukiwanie oraz wyznaczanie najlepszego możliwego w danej sytuacji rozwiązania. Przy tym musi być to najlepsze rozwiązanie, z perspektywy wybranego kryterium, w przypadku spółki może to być wydajność albo koszty, do których obniżenia dąży praktycznie każde przedsiębiorstwo. Bardzo popularne jest optymalizowanie podatków, zważywszy na fakt, że firmy są często zobowiązane do płacenia kilku.

Istnieje także optymalizacja jednokryterialna, jak i wielokryterialna. Jak sama nazwa wskazuje, może ona opierać się wówczas na jednym kryterium, np. kosztach lub kilku, np. zyskach i minimalizowaniu kosztów uzyskania produktu.

Czy optymalizacja jest kontrowersyjna?

Choć optymalizowanie spółek jest często korzystne z ich perspektywy, nie wszyscy patrzą na nią przychylnym okiem. W przypadku optymalizacji podatkowej bywa ona czasami uznawana za łamanie prawa, mimo że stanowi legalne działanie. Nie ma przecież przepisów, które zabraniają przedsiębiorcom wykorzystywania na rzecz swojej firmy najlepszych, z dostępnych mu rozwiązań gospodarczych. W końcu zgodnie z Konstytucją Biznesu obowiązującą od 2018 roku wszystko, co nie jest jasno zabronione i niezgodne z prawem jest legalne.

Eksperci polecają traktować optymalizację spółek pośrednio, ponieważ jej rozsądne prowadzenie może korzystnie wpłynąć na finanse firmy. Jest to jednak korzystne tylko, kiedy wynika z racjonalnych powodów i nie jest związana z agresywny planowaniem działań podatkowych.

Strategia optymalizacji spółki

Aby korzystnie dla siebie wykonać optymalizację firmy trzeba spojrzeć na prowadzoną przez siebie działalność, oceniając, jaki rodzaj spółki jest w naszym posiadaniu. Wynika to z faktu, że spółki akcyjne, spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne są od 2014 roku podwójnie opodatkowane. Jak łatwo zgadnąć jest to podwójne obciążenie dla podatnika. Opodatkowanie dotyczy podatku 19% na poziomie spółki, a także dywidendy na rzecz wspólników również o wysokości 19%. Jak łatwo policzyć to daje 38% podatku do zapłaty, co wcale nie jest małą sumą. Może dziwić, że tak opodatkowane rodzaje spółek są tak często wybierane. Wynika to z prostego faktu, przedsiębiorcy mają poczucie, że wyżej wymienione rodzaje działalności dają zabezpieczenie majątkiem osobistym wspólników za powstałe zobowiązania spółki. Nie jest to jednak prawda, gdyż w określonych sytuacjach, zwłaszcza związanych z podatkami odpowiedzialność wspólników i członków zarządu spółki polega właśnie na odpowiedzialności majątkowej (majątkiem osobistym). Aby realnie uniknąć takiej sytuacji oraz nie płacić podatku w wysokości 38% warto zdecydować się na założenie albo przekształcenie spółki na spółkę komandytowo-hybrydową. W takiej sytuacji komplementariuszem jest spółka z o.o. Taka forma działania ma sporo zalet, ponieważ przede wszystkim nie zmusza do płacenia wysokiego podatku, zachowując go na poziomie 19%. Płacą go jedynie wspólnicy danej spółki. Jednocześnie zarząd komplemetariusza nie jest odpowiedzialny swoim majątkiem za podatkowe zobowiązania dotyczące spółki komandytowej. Jest to duża różnica w porównaniu do spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaletą takiego rozwiązania jest także fakt, że do zysków przynoszonych przez spółkę wspólnicy i zarząd mają stały dostęp i mogą ich używać w każdym momencie.

Rozsądne optymalizowanie

Jeżeli przeprowadzisz optymalizowanie w sposób rozsądny, wówczas masz duże szanse na zmniejszenie obciążeń podatkowych wiszących nad firmą. Można to jednak osiągnąć tylko wtedy, kiedy optymalizowane jest przeprowadzenie rozsądnie, czyli jest dokładnie przemyślane. Musi opierać się na dobrej znajomości przepisów prawnych, orzecznictwa sądów w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego, aby spółki nie dotknęły podejrzenia o chęć uniknięcia podatków.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią Fabrykakreatywna.com