Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Czym zajmuje się notariusz i kiedy należy zwrócić się do niego o pomoc?

Czym zajmuje się notariusz i kiedy należy zwrócić się do niego o pomoc?


Zawody prawnicze charakteryzują się różnorodnymi formami działania. Jedne z nich są czysto teoretyczne i sprowadzają się do wsparcia prawnego, inne są nastawione na wykorzystywanie litery prawa w celu działania na korzyść swoich klientów, a jeszcze inne wykorzystują przepisy do ustanawiania aktów prawnych. Do tych ostatnich zalicza się notariusz, jednak nie jest to jego jedyny obowiązek. Poniżej zamieszczamy informacje o tym zawodzie oraz o okolicznościach, w których jego pomoc może okazać się nieoceniona.

 

W jakich przypadkach będziemy potrzebować pomocy notariusza?

Najczęściej kojarzymy czynności notarialne z branżą nieruchomości i rzeczywiście, do najliczniej występujących spraw zaliczają się te związane z umowami sprzedaży lub darowizny mieszkań. Działania tego typu wymagają sporządzania dokumentów prawnych zwanych aktami, które tylko notariusz może sygnować po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawą i stanowiskiem stron biorących udział w danym przypadku. Dodatkowo notariusz może pomóc przy sporządzeniu testamentu, aktu pełnomocnictwa, poświadczenia dziedziczenia, a także podczas zawiązywania spółki.

Innymi sprawami, które załatwimy u notariusza są szeroko pojęte sprawy dokumentacyjne. Z pomocą prawnika o tej specjalizacji przygotujemy różnego rodzaju poświadczenia, które weryfikują poprawność zawartych danych, zgodność kopii z oryginałem, czy własnoręczności podpisu. Są to kwestie kluczowe dla prawomocności pewnych dokumentów i działań, dlatego ich weryfikacja i prawidłowe sporządzenie jest bardzo ważne. Do tego dochodzi cała masa oświadczeń, protokołów, odpisów, wyciągów, wypisów o charakterze prawnym, potwierdzającym, lub zobowiązującym strony do jakiegoś działania. Oczywiście z pomocą notariusza złożymy także wszelkie wnioski związane z księgami wieczystymi.

Wszelkie działania wymagające udziału notariusza powinny być poprzedzone spotkaniem, podczas którego sprawdzone będą wszelkie dokumenty, a także wskazane te, których brakuje. Warto pamiętać o tym, że jeżeli nastawiamy się na pozytywne dla nas zakończenie sprawy, nie możemy zatajać żadnych informacji. Notariusz, jako prawnik i osoba zaufania publicznego działa na korzyść swojego klienta, a wszelkie ukryte informacje mogą zburzyć przygotowaną koncepcję postępowania lub całkowicie unieważnić resztę dokumentów, co w efekcie doprowadzi nie tylko do pokrzyżowania naszych planów, lecz także może wpędzić w poważne problemy.

Artykuł powstał dzięki informacjom ze strony kancelarii notariusz Gliwice Gajos Małochowski