Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Czy notariusz może dokonywać czynności notarialnych poza kancelarią?

Czy notariusz może dokonywać czynności notarialnych poza kancelarią?


Wiele spraw wymaga obecności notariusza przy ich załatwianiu, aby wszystko było dokonane rzetelnie i zgodnie z prawem. Przykładowo umowę kupna czy sprzedaży mieszkania najlepiej jest zawrzeć u notariusza, aby ochronić swoje interesy. Czy jednak notariusz może przyjechać do nas, aby dokonać właściwej czynności notarialnej?

Akty notarialne – tylko w kancelarii notarialnej

Prawa i obowiązki notariusza zawarte są w ustawie o notariacie z dnia 14 lutego 1991. w myśl tej ustawy notariusz może dokonywać czynności notarialnych tylko w kancelarii notarialnej. Notariusz mikołów ma obowiązek odmówić przyjazdu do siedziby firmy czy mieszkania prywatnego, gdyż poza kancelarią nie może dokonywać czynności notarialnych. Przykładowo, jeżeli chcemy spisać własnoręcznie testament, a notariusz ma poświadczyć własnoręczność naszego podpisu, wówczas to my powinniśmy się udać do kancelarii notarialnej w celu dokonania tej czynności przez notariusza. Podobnie jest w sprawach firmowych – notariusz nie może przyjechać do siedziby firmy, aby na przykład sporządzić wypis dokumentu.

Czy są wyjątki?

W ustawie przewidziano jednak, że mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, które pozwalają notariuszowi na dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną. Przykładem może być tutaj sytuacja, gdy osoba ciężko chora przebywa w szpitalu i chce spisać testament. W takich okolicznościach możliwe jest dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną. W sprawach biznesowych do takich sytuacji należy na przykład spotkanie wielu wspólników firmy, którzy nie zmieściliby się w kancelarii notarialnej lub też na przykład spotkanie członków spółdzielni mieszkaniowej. W każdej takiej sytuacji notariusz musi zadecydować, czy są przesłanki ku temu, by czynność notarialna mogła odbyć się poza kancelarią notarialną. Warto podkreślić, że notariuszowi, który nie stosuje się do tych zasad może grozić kara dyscyplinarna, na przykład w formie upomnienia, grzywny czy nagany. Jeżeli  odpowiadało powadze i godności tej czynności.