Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Dziedziczenie ustawowe

Zgodnie z brzmieniem przyjętych w naszym kraju przepisów spadkowych, dziedziczenie ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził swojego testamentu lub wówczas, gdy dokument ten nie jest ważny. Poza tym, o dziedziczeniu mówimy też wtedy, gdy osoby wskazane w treści testamentu, nie chcą czy z jakichś powodów nie mogą zostać spadkobiercami.

Reguły związane z dziedziczeniem, wiążą się ze stosunkiem małżeństwa, pokrewieństwa lub tak zwanego przysposobienia. W naszym kraju, dziedziczenie ustawowe reguluje się przepisami Kodeksu cywilnego, w treści księgi czwartej pt. „Spadki”.

Kto wchodzi w krąg spadkobierców?

Ustawowo, w krąg spadkobierców wchodzą: zstępni, małżonkowie, a także rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkobiercy. Dodatkowo, w kręgu znajdują się dziadkowie, gmina oraz polski Skarb Państwa.

Jeżeli chodzi o kolejność dziedziczenia, w świetle obowiązującego dzisiaj prawa, pierwszeństwo kolejności mają z powołania dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Dziedziczenie między tymi osobami, regulowane jest w równych częściach. Warto wspomnieć, że ułamkowa część spadku dla małżonka, nie może być mniejsza, aniżeli ¼ dzielonego majątku.

W postępowaniu spadkowym odnośnie dziedziczenia, jeśli jesteśmy ujęci w treści testamentu, możemy powołać swojego pełnomocnika, który będzie doglądał naszych interesów, związanych z postępowaniem spadkowym, a tym samym – kwestią dziedziczenia zawartych w testamencie dóbr.

Czy można zrzec się dziedziczenia?

Warto wspomnieć też o tym, że za życia osoby będącej spadkodawcą, możemy zrzec się swojej części dóbr zawartych w testamencie. Wymaga to zawarcia stosownej umowy ze spadkodawcą. Po jego śmierci, możemy spadek odrzucić, co jest szczególnie korzystne wobec ewentualnych zadłużeń, które musielibyśmy na siebie przejąć wraz z akceptacją treści testamentu a tym samym, spadku.