Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Jak odzyskać rzeczy od byłego w trakcie rozwodu?

Jak odzyskać rzeczy od byłego w trakcie rozwodu?


Decyzja zapadła, rozstajecie się. O podziale majątku w przypadku sporu zadecyduje sąd, co może zrobić udzielając Wam rozwodu. Wrocław podobnie jak inne duże miasta do tanich nie należy i na czas sprawy dobrze byłoby móc odzyskać swoje rzeczy osobiste takie jak dokumenty, czy sprzęty by móc stanąć na nogi po tym jak zostało się wyrzuconym za drzwi i jest się zmuszonym szukać nowego lokum.

Od czego warto zacząć?

Przede wszystkim należało by spróbować się wzajemnie porozumieć. Sprawa rozwodowa jest już wystarczającym obciążeniem i źródłem stresu, więc pójście na kompromis zrzuci część ciężaru z barków. Gdy nie da rady iść na ugodę czy istnieje możliwość domagania się swoich własności przed wyrokiem? Dobry adwokat Wrocław pokazuje, że można. Po nieudanych negocjacjach przed wkroczeniem na drogę sądową można wezwać policję czy straż miejską. Musimy się jednak liczyć z tym, że służby są niechętne ingerować w konflikty rodzinne oraz że będziemy poproszeni o dowiedzenie prawa własności co nie zawsze może być takie proste.

Co mówi prawo?

Znacznie pewniejsza jest droga prawna zwraca uwagę dobry wrocławski adwokat. Zgodnie z przepisem art.755 i art. 756 kodeksu prawa cywilnego w sprawach rozwodowych, separacyjnych, czy o unieważnienie małżeństwa sąd ma prawo orzec o wydanie potrzebnych przedmiotów małżonkowi, który został zmuszony opuścić mieszkanie na jego wniosek o zabezpieczenie na czas postępowania. Takie postanowienie wydawane jest niezwłocznie i za jego egzekucję odpowiedzialny jest komornik. Wniosek musi zawierać zakres żądań i określić formę ich realizacji, czyli jakie to rzeczy ze szczegółowym opisem i jak mają zostać zwrócone. Taki wniosek można złożyć do sądu, który rozpatruje sprawę rozwodową już na etapie składania pozwu bądź w toku postępowania. W tym drugim wypadku należy się jednak liczyć z dodatkową opłatą 40 złotych. Wniosek należy też uprawdopodobnić tj. przedłożyć sądowi potwierdzenie, że mogą wystąpić trudności na drodze egzekucji żądań w pozwie – może to być np. sms od małżonka. Dobry wrocławski adwokat nadmienia, że zgodnie z przepisem art. 757 kodeksu prawa cywilnego zabezpieczenie traci ważność po dwóch miesiącach od zarządzenia rozwodu i jego uprawomocnienia. Po tym czasie egzekwowanie swoich praw do własności będzie utrudnione lub niemożliwe, dlatego należy odebrać swoje rzeczy przed jego upływem.

Podsumowanie

Jak widać sprawa rozwodowa nie jest równoznaczna z czekaniem na podział majątku do zakończenie przebiegu i już w jej trakcie mamy pełne prawo domagać się swojej własności. Zachęcamy do skorzystania z porad prawnych w naszej Kancelarii Prawnej Wrocław. Doświadczony adwokat udzieli wszelkich niezbędnych informacji, które pozwolą na podjęcie ostatecznej decyzji.