Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Jak prowadzić księgowość fundacji?

Jak prowadzić księgowość fundacji?


Organizacje pozarządowe (NGO) muszą wywiązywać się z szeregu wymogów prawnych. Należą do nich m.in.: prowadzenie księgowości, pisanie i wysyłanie do urzędów sprawozdań, czy płacenie podatków. Warto się dowiedzieć jak prowadzić księgowość fundacji, by uniknąć nieprawidłowości i opóźnień w opłatach.

Księgowość fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

Organizacje pozarządowe utrzymują się z otrzymywanej pomocy społecznej. Prawo nie zabrania prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej, o ile uzyskane dochody zostaną przeznaczone na jej bieżące potrzeby. Oznacza to, że pieniądze pozyskane z działalności gospodarczej nie mogą być dzielone między członków władz, bądź fundatorów NGO. Prowadzenie działalności nie powinno wpływać na główne cele fundacji, dla których została powołana. Zyski można zainwestować w rozwój firmy i podwyższenie jej funduszy lub kapitałów. Warto pamiętać, że należy koniecznie zawrzeć informację o prowadzeniu działalności gospodarczej w statucie fundacji. Statut organizacji pozarządowej musi określać również cel, zakres działalności gospodarczej i metody realizacji. Księgowość fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, powinna być realizowana według konkretnych zasad rachunkowości. Zaleca się, by zostały one ustalone przez członków władz danej organizacji. Najkorzystniej jest prowadzić dwie odrębne księgowości; statutowej i gospodarczej. Wymagają one innych technik księgowych, jak i różnych kont analitycznych i syntetycznych. Tego typu działania nie są wymagane, ale usprawniają księgowość fundacji. Należy pamiętać, że sprawozdanie finansowe organizacji, która prowadzi działalność gospodarczą, musi być realizowane tak jak dla jednostek gospodarczych. Sprawozdanie powinno określać przychody pozyskane zarówno z działalności gospodarczej, jak i statutowej. Należy w nim także zawrzeć informację o kosztach realizowanych działań statutowych i wartości świadczonych usług, bądź sprzedawanych towarów.

Księgowość uproszczona fundacji.

Od 1 stycznia 2016 roku, NGO nie muszą prowadzić pełnej księgowości. Niestety księgowość uproszczona nie dotyczy wszystkich fundacji. Należy spełniać warunki określone przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, by móc skorzystać z tej opcji:

  • Przychody fundacji, uzyskane w roku poprzedzającym decyzję o prowadzeniu księgowości uproszczonej, nie mogą przekraczać 100 000 zł.
  • Fundacja musi uzyskiwać przychody z tytułu m.in.: składek członkowskich, zapisów, składek, dotacji, czy działalności odpłatnej pożytku publicznego.
  • Organizacja nie może posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
  • Uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów, dotyczy wyłącznie NGO bez działalności gospodarczej.

Księgowość fundacji może być prowadzona w ramach wolontariatu, przez zatrudnionego księgowego, bądź biuro rachunkowe. Warto zlecić kontrolę nad finansami profesjonalistom, ponieważ przepisy często ulegają zmianom. Niezbędna jest ich fachowa i szczegółowa znajomość, by uniknąć niepotrzebnych błędów i stresu.

Artykuł powstał dzięki http://www.uslugi-rachunkowe-warszawa.pl.