Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Koszty uzyskania przychodu i podatki, czyli co wiadomo o PIT 2021?

Koszty uzyskania przychodu i podatki, czyli co wiadomo o PIT 2021?

W porównaniu do lat wcześniejszych w ubiegłym roku ustawodawca wprowadził kilka istotnych zmian w przepisach podatkowych. Dotyczą one progów podatkowych oraz stawek PIT. Regulują również pracownicze koszty uzyskania przychodu. Nowością w przepisach jest danina solidarnościowa dla zarabiających najwięcej, nazywana również trzecim progiem podatkowym. Wszystkie te zmiany uwzględnia także PIT 2021. Ponieważ deklaracje dla PIT-28 składać będziemy do 1 marca 2021 roku, a w pozostałych przypadkach do 30 kwietnia 2021 roku, warto przypomnieć sobie najważniejsze kwestie.

1. Progi podatkowe i kwoty zmniejszające podatek

2. Koszty uzyskania przychodu

3. Danina solidarnościowa

Nadal obowiązuje także zerowa stawka PIT dla pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Przepisy, które weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku określa art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Progi podatkowe i kwoty zmniejszające podatek

W przypadku PIT 2021, podobnie jak w roku wcześniejszym, podatek pobierany jest w zależności od podstawy obliczenia podatku. Progiem jest kwota 85 528 – do jej wysokości obowiązuje podatek 17%, a powyżej: 14 539,76 gr + 32% nadwyżki powyżej progu. W zależności od podstawy obliczenia podatku istnieje także szereg kwot zmniejszających podatek uwzględnionych w ustawie. To:

  • 1 360 zł dla podstawy nieprzekraczającej 8 000 zł,
  • 525,12 zł dla podstawy powyżej 8 000 zł.

Koszty uzyskania przychodu

Od 2019 roku obowiązują również podwyższone koszty uzyskania przychodu, których nowe stawki uwzględniają bieżące podatki. Na ten moment są to koszty w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 3 000 zł za rok podatkowy, jeśli podatnik uzyskuje przychody z jednego źródła – może to być stosunek służbowy, stosunek pracy, spółdzielczy stosunek pracy lub praca nakładcza,
  • maksymalnie 4 500 zł, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła – gdy jest to równocześnie realizowany stosunek służbowy, pracy, spółdzielczy stosunek pracy lub praca nakładcza,
  • 300 zł miesięcznie, nie więcej niż 3 600 zł za rok podatkowy, gdy miejsce zamieszkania podatnika znajduje się w innej miejscowości niż zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku z tego tytułu,
  • maksymalnie 5 400 zł za rok podatkowy, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z różnych źródeł, a dodatkowo także jego miejsce zamieszkania jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Dotyczy osób, u których suma dochodów – po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające – przekracza 1 000 000 złotych i wynosi 4% podstawy obliczenia.