Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Wyroki w sprawach karnych mogą zaważyć na życiu. Gdzie szukać pomocy prawnej?

Wyroki w sprawach karnych mogą zaważyć na życiu. Gdzie szukać pomocy prawnej?

Sprawy karne są często jednymi z najważniejszych w życiu, dlatego skorzystanie z usług prawnych świadczonych przez dobrego prawnika ma wtedy szczególne znaczenie. Kompleksowa, profesjonalna pomoc nie musi jednak pociągać za sobą wysokich wydatków.

To jedna z głównych gałęzi systemu prawnego w Polsce – prawo karne reguluje kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione obwarowane sankcją kary kryminalnej. Odnosi się ono zarówno do wykroczeń, czyli czynów o niższej społecznej szkodliwości, jak i do przestępstw, które niosą ze sobą wyższą szkodliwość dla społeczeństwa.

Wywołanie wypadku komunikacyjnego pod wpływem alkoholu, posiadanie i handel narkotykami, kradzież, udział w bójce, rozbój, ale również niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, nieumyślne spowodowanie śmierci czy zabójstwo – to tylko niektóre czyny, które według prawa zagrożone są karą. Zarówno osoba pokrzywdzona, jak i ta podejrzana lub oskarżona może skorzystać wtedy z pomocy prawnej. Jest ona oferowana w szerokim zakresie również w kancelariach adwokackich w Łodzi.

adwokat łódź sprawy karne

Prawo karne – warto zwrócić się po wsparcie do specjalisty

Na gruncie polskim źródłami prawa karnego są Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, a także Kodeks karny wykonawczy. W sprawach karnych skarbowych stosuje się Kodeks karny skarbowy. Zetknięcie się z prawem karnym nie wymaga jednak wiedzy w powyższym zakresie – w takiej sytuacji można, a nawet zaleca się skorzystać z usług prawnych.

Usługi w ramach prawa karnego skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W wielu przypadkach pomoc specjalisty w tej dziedzinie, czyli karnisty ma szczególne znaczenie, gdyż czyny mogą być zagrożone sankcjami decydującymi nierzadko o dalszym życiu.

Dzięki dogłębnej znajomości prawa karnego, a także innych obszarów powiązanych z tym prawem, karnista może udzielić klientowi niezbędnych informacji związanych z konkretnym czynem oraz jego konsekwencjami. Co ważne, warto zwrócić się do niego jak najszybciej, ponieważ samodzielne działanie bez konsultacji z adwokatem może prowadzić do błędnych decyzji i wpłynąć na dalszy tok postępowania, a przez to na wynik rozprawy.

Prawnik może zaoferować swoje wsparcie na każdym etapie sprawy:

 • postępowania wyjaśniające
 • postępowania przygotowawcze
 • postępowania toczące się przed sądami I instancji
 • postępowania zażaleniowe, o apelację przed sądami II instancji
 • postępowania kasacyjne, skarga nadzwyczajna przed Sądem Najwyższym
 • postępowania wykonawcze, między innymi dotyczące odroczenia czy przerwy w wykonywaniu kary, warunkowego, przedterminowego zwolnienia, dozoru elektronicznego
 • wznowienie postępowania
 • sprawy o ułaskawienie

Gdzie szukać pomocy prawnej w sprawach karnych?

Kompleksowa obsługa prawna dotycząca prawa karnego świadczona jest w wielu kancelariach – adwokackich i radcowskich. By otrzymać pełne wsparcie, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie.

Osobom poszukującym kancelarii zajmujących się prawem karnym jak kancelaria adwokacka Łódź prezentuje długą listę adresów, pod którymi można otrzymać pełne wsparcie zarówno jako osoba poszkodowana, jak i podejrzana lub oskarżona.

Mieszkańcy Łodzi mogą liczyć na obsługę jednych z najlepszych prawników w Polsce. Aby mieć pewność, że żaden, nawet najmniejszy detal związany ze sprawą nie zostanie pominięty, kluczowe jest wybranie adwokata posiadającego szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie. Co ważne, nie oznacza to wcale konieczności korzystania z usług najdroższych kancelarii, ponieważ także w tych świadczących usługi w niższych cenach można otrzymać pełną pomoc.

Prawo karne – co oferuje adwokat?
Adwokat w sprawach karnych może występować w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na wszystkich etapach postępowania.

Wśród usług świadczonych przez kancelarie adwokackie znajdują się:

 • poradnictwo prawne, czyli zapoznanie się ze sprawą klienta i udzielanie porad prawnych
 • przygotowywanie pism procesowych – pozwów, wniosków, środków odwoławczych
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji
 • uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, biegłych
 • składanie apelacji do sądu II instancji lub kasacji do Sądu Najwyższego

Wobec tego adwokat może towarzyszyć swojemu klientowi od samego początku, gdy sprawa dopiero zaistniała. Już wtedy warto poświęcić czas na wybranie dobrej kancelarii adwokackiej, która zapewni kompleksową, fachową obsługę.

Profesjonalna pomoc prawna nie musi być droga

Dobry adwokat Łódź – takich ofert warto szukać, gdy pojawia się konieczność skorzystania z usług prawnika specjalizującego się w sprawach karnych w Łodzi. Czy taka pomoc zawsze musi wiązać się z wysokimi wydatkami?

Za dobre usługi prawne należy zapłacić więcej, jednak nie oznacza to wcale, że trzeba korzystać z ofert najdroższych kancelarii. Zajęcie się sprawą klienta wymaga od prawnika czasu, a za czas się płaci. Prawnik musi dokładnie przeanalizować sprawę swojego klienta, przygotować odpowiednie pisma, udawać się do sądu, by dostarczyć dokumentację i uczestniczyć w rozprawach. Gdy zatem kancelaria będzie oferowała usługi w niskich cenach, prawdopodobnie oznacza to, że adwokat poświęci na sprawę mniej czasu.

Zatem niska cena nie powinna być czynnikiem decydującym o wyborze kancelarii adwokackiej zajmującej się sprawami karnymi. Z drugiej strony doświadczony karnista nie musi wcale pobierać bardzo wysokich opłat za swoje usługi, co powoduje, że na najlepszą obsługę mogą liczyć również osoby osiągające niższe zarobki.

Podsumowanie

Aby w sprawach karnych wykorzystać wszystkie możliwe drogi i uzyskać najbardziej satysfakcjonujący wyrok, kluczowe znaczenie ma znalezienie dobrego adwokata. Osobom poszukującym wsparcia w dziedzinie jak prawo karna Łódź może zaoferować pomoc wielu uznanych kancelarii, które cieszą się bardzo dobrymi opiniami. Nie trzeba jednak wybierać tej najdroższej, ponieważ także te świadczące usługi w umiarkowanych cenach mogą zapewnić swoim klientom – zarówno poszkodowanym, jak i podejrzanym i oskarżonym – fachową obsługę.

Źródło:

Kancelaria Prawna Florczak Keller i Wspólnicy
Strona www: https://kancelaria-kfk.pl/
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 23, lok. 3
90-248 Łódź