Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Kradzieży własności intelektualnej

Jak większość pytających tutaj osób o darmowe porady prawne mam spory problem związany z aspektami prawymi – chyba większość osób nie może sobie z tym poradzić. Korzystając z pomocy autora strony chciałbym zadać dość poważne pytanie, na które potrzebuje wyraźnej pomocy.

Wydaje mi się, że sprawa tyczy się kradzieży własności intelektualnej – oczywiście mojej, więc w tym wypadku jestem pokrzywdzony. Nie mogę jednak dokładnie sprecyzować o jaki projekt chodzi, więc zastosuje parę ogólników. W ramach pewnej pracy miało powstać dość pokaźne opracowanie w formie tekstowej. W tym przypadku trzeba było spisać umowę, na której widniały trzy nazwiska osób, które były współautorami opracowania. Sam także byłem mocno zaangażowany w projekt, a jednak ku mojemu zdziwieniu nie ujrzałem tam swojej sygnaturki. Warto podkreślić, że zostałem zaproszony do udziału w opracowaniu, gdyż specjalizuje się w danym temacie, który musiał być szerzej omówiony – napisałem całkiem sporo w opracowaniu. W zamian za obszerną pomoc miałem zostać wpisany jako współautor w opracowaniu oraz otrzymać zapłatę za swój wkład i pracę. Wszystko zostało więc ustalone, dlatego wysłałem pracę zgodnie z zaleceniem.

Okazało się jednak, że osoba odpowiedzialna za sporządzenie aneksu do umowy i wysłania go do mnie nie realizowała swojego zamierzenia w sposób jaki można by przyjąć za zrozumiały – pismo zostało wysłane po deadlinie. Ostatecznie wychodzi na to, że pismo nie ma żadnej wartości. Tekst poszedł już praktycznie do druku, gdzie widnieją nazwiska trzech autorów z pominięciem mnie. Oczywiście jestem trochę tym zdenerwowany, gdyż tekst może zostać opublikowany bez mojego nazwiska. Warto także dodać, że jedna z osób, która jest współautorem widniejącym na opracowaniu próbowała jakoś sprawę odkręcić, jednak kilka dni temu zostałem poinformowany, że nie udało się jej nic zdziałać. Przyznam się szerze, że nigdy nie miałem do czynienia z tego rodzaju sytuacją, dlatego prosić o pomoc prawną. Kompletnie nie wiem co mam teraz zrobić oraz jakie są moje możliwości w tej sprawie. Skorzystał bym z usług płatnych, ale obecny stan mojego konta nie daje mi takich możliwości. Proszę więc o zrozumienie i jak najszybszą pomoc! Dziękuję!

Najlepszym możliwym rozwiązaniem, jakie powinien Pan w obecnej chwili zastosować jest pisemne poinformowanie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie aneksu, że rozpowszechnienie projektu, w którym ma Pan swój znaczący udział, naruszy pańskie prawa autorskie i osobiste. Zasadniczo więc, z racji tego, że może się to wiązać także z naruszeniem praw majątkowych – z racji nie otrzymania zapłaty lub pominięcia Pana jako współautora projektu – co będzie egzekwowane w sądzie w oparciu o ustawę roszczeniową – to bez wątpienia będzie się także wiązać z odpowiedzialnością karną. List powinien zostać wysłany z potwierdzeniem odbioru, co będzie stanowić dowód jego odebrania. W przypadku, gdy do rozpowszechnienia już doszło, może Pan dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnoprawnego i złożyć wniosek o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa.