Warning: Declaration of GDLR_Import::bump_request_timeout() should be compatible with WP_Importer::bump_request_timeout($val) in /usr/home/zbysiontko/domains/przyjaznyprawnik.pl/public_html/wp-content/plugins/goodlayers-importer/goodlayers-importer.php on line 27 Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/zbysiontko/domains/przyjaznyprawnik.pl/public_html/wp-content/themes/szablon/include/gdlr-admin-option.php on line 10 Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/zbysiontko/domains/przyjaznyprawnik.pl/public_html/wp-content/themes/szablon/include/gdlr-admin-option.php on line 10 Darmowe porady prawne online Najem jak działalność

Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
28 Lipiec 2015

Najem jak działalność

Pan Tadeusz K. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od połowy ubiegłego roku wynajmuje też połowę swojego pawilonu handlowego. Przychody z najmu rozliczał na zasadach ogólnych (w ramach PIT-5). Tymczasem dowiedział się, że powinien także od najmu płacić ryczałt. Prosi o wyjaśnienia czy to prawda.

Tak, od 1 stycznia br. przychody z najmu (dzierżawy) rzeczy, które stanowią składnik majątku firmy są zrównane z przychodami z działalności gospodarczej.
Dotyczy to jednak sytuacji od 1 stycznia br. Poprzednio przychody z najmu zawsze były traktowane jak przychody z oddzielnego źródła, które zawsze podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W efekcie podatnik nie łączył ich w żaden sposób z przychodami z działalności gospodarczej. Od tych płacił podatek na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast w stosunku do przychodów z najmu musiał ustalać co miesiąc zaliczkę na podatek na zasadach ogólnych (wypełniać PIT-5 i wyliczać podatek z tabeli podatkowej). W podobny sposób postępowały także osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, które po prostu w tym samym PIT-5, ale w oddzielnych rubrykach wykazywały dane dotyczące przychodu, ewentualnych kosztów i dochodu z tych dwóch niezależnych źródeł.

Od 1 stycznia br. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została znowelizowana m.in. w taki sposób, że za przychód z działalności gospodarczej uważa się m.in. przychody z najmu (dzierżawy) rzeczy stanowiących składnik majątku firmy. Oznacza to, że jeśli dana rzecz (np. lokal sklepowy) u osoby fizycznej jest składnikiem majątku firmowego (ujęta w ewidencji środków trwałych lub w wykazie środków trwałych), to traktowana jest na równi z przedmiotem działalności gospodarczej. Ale jeśli dana rzecz pozostaje składnikiem majątku „prywatnego” (np. mieszkanie), to najem nadal rozliczany jest na zasadach oddzielnego źródła przychodów (PIT-5 i podatek ustalany na zasadach ogólnych).

Ponieważ ustawa o podatku ryczałtowym, która reguluje zasady opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie określenia co jest przedmiotem tak opodatkowanej działalności gospodarczej odwołuje się do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji także w przypadku ryczałtowa najem środka trwałego jest obecnie traktowany na równi z dochodem z działalności gospodarczej.

Oznacza to, że przychód z najmu takiego sklepu (o ile tylko jest on wyszczególniony w wykazie środków trwałych) należy ujmować w ewidencji przychodów (na zasadach podobnych jak np. przychód z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym prowadzonym przez podatnika w banku w związku z działalnością gospodarczą) i płacić od niego ryczałt. W efekcie nie trzeba będzie na tę okoliczność składać PIT-36 za 2001 r.
Mniej korzystną konsekwencją dla ryczałtowa tej zmiany jest obecnie brak możliwości obniżenia przychodu z najmu takiego składnika majątku o koszty uzyskania przychodu. Jednak generalnie jest to na pewno bardzo korzystna zmiana przepisów.