Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Nieuzasadnione zwolnienie z pracy - jakie mamy prawa?

Nieuzasadnione zwolnienie z pracy – jakie mamy prawa?

Zwolnienie z pracy nigdy nie jest przyjemne. Bywa jednak, że pracownik z żadnego powodu nie zawinił, a pracodawca bezzasadnie rozwiązuje z nim umowę o pracę na czas nieokreślony. Są także okresy, podczas których pracownik nie może otrzymać wypowiedzenia. Niestety, pracodawcy naginają lub łamią przepisy, mając na celu jedynie własne korzyści. Osoba zwolniona może jednak dochodzić swoich praw, choćby na drodze sądowej.

Czego może żądać zwolniony pracownik?

Jeśli nie było podstaw do zwolnienia pracownika i pracodawca nie może tej sytuacji wyjaśnić, pracownik ma prawo do roszczeń. Niekorzystną dla pracodawcy sytuacją jest wręczenie wypowiedzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami (niewłaściwa forma, zbyt krótki okres wypowiedzenia, zwolnienie pracownika w okresie chronionym). W przypadku nieprawidłowości związanych ze zwolnieniem, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Kancelaria adwokacka Wrocław jest w stanie doradzić w zakresie możliwości dochodzenia swoich praw przez pracowników. Pierwszym krokiem może być rozmowa z pracodawcą i przedstawienie mu swoich racji na podstawie obowiązujących przepisów. Pracownik może również odwołać się do pomocy związków zawodowych.

Nieuzasadnione zwolnienie – dalsze kroki

Jeśli próby rozmowy z pracodawcą nie przynoszą efektów, kancelaria adwokacka Wrocław może pomóc zwolnionej osobie w odwołaniu się od wypowiedzenia w sądzie pracy. Sąd będzie badał wypowiedzenie na podstawie tego, czy jest ono nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Jeżeli sąd przyzna rację osobie zwolnionej, może zostać ona przywrócona do pracy na poprzednich warunkach lub otrzymać od pracodawcy odszkodowanie. W przypadku umów na okres próbny, pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia do końca okresu wskazanego lub w wysokości wynagrodzenia za okres, do którego umowa miała trwać, ale nie dłużej niż za 3 miesiące. Pracownik może dochodzić swoich praw także na drodze cywilnej, jeśli wypłacone odszkodowanie nie odpowiada jego roszczeniom.