Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Notariusz i sprawy dziedziczenia

Notariusz i sprawy dziedziczenia


Notariusz to specjalista, który bierze udział w prawnym uwierzytelnieniu umów czy innych dokumentów. Niekiedy spisanie aktu notarialnego jest obligatoryjne, ale z usług notariusza warto skorzystać nie tylko w przypadkach, kiedy jest to konieczne. W jaki sposób sprawa wygląda, jeżeli chodzi o kwestie dziedziczenia?

Testament notarialny

Dzięki uczestnictwu notariusza przy sporządzaniu pewnych dokumentów, zyskuje się pewność realizacji zamierzonych w nich celów. Na przykład testament może być spisany odręcznie bez obecności notariusza, jednakże warto skorzystać z instytucji testamentu notarialnego.Notariusz może doradzić, w jaki sposób precyzyjnie wyrazić swoją wolę co do majątku osobistego. Ma także możliwość zweryfikowania możliwości testatora.

Ponadto dzięki sporządzeniu dokumentu w obecności prawnika, o wiele trudniej taki testament obalić. Nie zaginie on, ani nie zostanie zniszczony. Notariusz będzie miał zaś pewność, że testator czyni oświadczenie zgodne ze swoją wolą i bez przymusu.

Wydziedziczenie

W jaki sposób dokonać prawomocnego wydziedziczenia? Jeżeli osoba, która nie powinna niczego odziedziczyć, ponieważ taka jest wola testatora zostanie jedynie pominięta w testamencie, nadal ma prawo do zachowku. Tylko jasne i precyzyjne zapisy odnośnie wydziedziczenia, najlepiej sporządzone w testamencie notarialnym, dają pewność, że konkretny członek rodziny niczego nie otrzyma.

Notariusz udzieli jasnych wskazówek na temat tego, w jaki sposób mają wyglądać zapisy o powodzie wydziedziczenia. Muszą one wyrażać stan rzeczy, który pozwala na podjęcie takiej decyzji. Nie można bowiem wydziedziczyć członka rodziny bez powodu. By mieć taką możliwość, muszą zaistnieć pewne przesłanki, takie jak uporczywe postępowanie uprawnionego do zachowku wbrew zasadom współżycia społecznego, lub dopuszczenie się przez niego przestępstwa czy zaniedbania w stosunku do testatora.

Zrzeczenie się dziedzictwa

Taka forma umowy, orzekającej, że strona uprawniona do otrzymania spadku, zrzeka się go, może być zawarta jedynie w formie aktu notarialnego. Stronami mogą być na przykład rodzic i dziecko już przez niego uposażone. Notariusz sporządzi dokument, w którym osoba teoretycznie powołana do dziedziczenia zrzeka się swoich praw.

W takim wypadku nie będzie ona już spadkobiercą, tak jak gdyby nie dożyła otwarcia spadku. Jeżeli w umowie nie znajdą się inne zapisy, także zstępni zrzekającego się nie będą mieć prawa do majątku testatora.