Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Odpowiedzialność na zasadzie słuszności

Zastanawiasz się czym jest odpowiedzialność na zasadzie słuszności? Jest to jedna z form, regulowanych drogą prawną typów odpowiedzialności cywilnej. Zasada ta, stanowi uzupełnienie dla zasady winy, jak również dla zasady ryzyka. Ta zasada odpowiedzialności stosowana jest w przypadku, kiedy mamy brak podstaw jednej ze stron, aby dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Przy tym, muszą z drugiej strony istnieć ważne powody, które przemawiają na korzyść kompensacji zaistniałej szkody.

Zasada słuszności, znajdzie swoje zastosowanie w kontekście naprawiania szkody, która stanowi następstwo wykonawstwa władzy publicznej, w sposób legalny i zgodny z prawem, gdzie nie można przypisać cechy bezprawności.

Poza tym, o zasadzie słuszności mówimy wtedy, kiedy sprawcą szkody jest osoba niepoczytalna lub niemożliwej jest przypisanie odpowiedzialności tej osobie, przez wzgląd na wiek i niemożliwość uzyskania tym samym należnego odszkodowania od osób, które są opiekunami prawnymi tej osoby.

Co daje odpowiedzialność na zasadzie słuszności?

W takiej sytuacji, mamy do czynienia z tym, że osoba poszkodowana może mieć prawo do domagania się od sprawcy naprawienia skutków wyrządzonej szkody, jeżeli dane roszczenie ma uzasadniony charakter. Uzasadnienie w tym wypadku, stanowią przyjęte zasady współżycia społecznego. W takim wypadku, bierze się pod uwagę porównanie – stanu majątkowego osoby, która jest sprawcą szkody, ze stanem majątkowym osoby, wnioskującej o uregulowanie zadośćuczynienia.

Jeżeli nie jesteśmy pewni odnośni tego czy zasada słuszności ma zastosowanie w naszym przypadku, zawsze możemy zwrócić się o pomoc do kompetentnej osoby. Można w tym celu udać się do radcy prawnego, bądź skorzystać z porady drogą internetową. W obu tych przypadkach, będziemy w stanie uzyskać wyczerpujące odpowiedzi, a dzięki temu – sprawnie zajmiemy się zamknięciem całej tej sytuacji prawnej, z korzystnym dla siebie skutkiem odszkodowawczym.