Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Prywatna renta, a prawa nabyte

Czy umowa renty (beż wynagrodzenia) w rozumieniu przepisów art. 903-907 kodeksu cywilnego zawarta notarialnie w roku 1999 na czas nieokreślony będzie stanowić w nadchodzących latach koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili zawarcia takiej umowy, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot rent innych trwałych ciężarów opartych na tytule prawnym, nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu , oraz alimentów, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, wysokości ustalonej w wyroku alimentacyjnym.

Umowa renty zawarta w wymaganej formie aktu notarialnego będzie stanowiła podstawę do dokonania odliczenia od dochodu. Koniecznym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z tego odliczenia jest tytuł prawny zawartej umowy. Skoro umowa renty spisana została w obecności notariusza nie ma podstaw uniemożliwiających jej odliczenia. Pamiętać jednak należy, że w tym roku podatkowym już po raz ostatni można było skorzystać z tego odliczenia.

Także wszyscy ci podatnicy, którzy jeszcze w grudniu 2000 r. zdecydowali się na przekazanie renty np. swoim najbliższym będą mogli skorzystać z tego przywileju i dokonać odliczenia. Jeżeli więc umowa renty została zawarta w 1999 r. z zachowaniem wymaganej formy szczególnej – aktu notarialnego i spisana w obecności notariusza, tym samym zachowuje konieczny tytuł prawny i możliwe jest skorzystanie z odliczenia od dochodu świadczenia pieniężnego spełnionego po wykonaniu tej umowy stanowiącej trwały ciężar oparty na tytule prawnym.