Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Radca prawny dla spółek

Radca prawny dla spółek

Prowadzenie działalności gospodarczej na większą skalę zazwyczaj związane jest z założeniem spółki handlowej. Owszem, wielu Polaków prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jednak w przypadku zatrudniania pracowników i operowania większymi kwotami jest to szalenie ryzykowne rozwiązanie.

W polskim modelu prawa spółek dostępne są dwie kategorie podmiotów, w jakich przedsiębiorca może realizować swoje cele gospodarcze. Pierwszą grupą są spółki osobowe (w których wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania wraz ze spółką w razie jej niewypłacalności) oraz spółki kapitałowe (w których spółka odpowiada zawsze sama za siebie). Działając w ramach spółki trzeba jednak baczyć, by wszystkie podejmowane czynności z nią związane (w szczególności sprawy zgłaszane do sądu rejestrowego) były poprawne pod względem przepisów prawa. By mieć pewność, że podejmowane czynności są prawidłowe, dobrze jest wejść w kontakt z prawnikiem.

Radca prawny w spółce

Radcowie prawni to osoby, które najczęściej świadczą usługi prawne w spółkach. Możliwe jest to na dwa sposoby: poprzez zatrudnienie radcy prawnego na umowę o pracę oraz poprzez korzystanie z jego usług dzięki umowom cywilnoprawnym. Niezależnie od tego którą opcję wybierze przedsiębiorca, powinien utrzymywać kontakty z przedstawicielem tego zawodu prawniczego. Radca prawny powinien w spółce przede wszystkim oceniać umowy oraz akty wewnętrzne spółki. By spółka funkcjonowała prawidłowo i by podejmowane działania nie niosły dla działających negatywnych skutków, powinny być one dokonywane we właściwy sposób i we właściwym czasie. Tylko radca prawny posiadający fachową wiedzę jest w stanie ocenić czy warunki takie faktycznie zachodzą. Co więcej, jest w stanie wskazać lepsze rozwiązania i pouczyć wspólników (podobnie członków zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej) co do preferowanego sposobu działania.

Pomoc w bieżącej działalności

Oczywiści rola radcy prawnego nie będzie kończyła się jedynie na stosunkach wewnętrznych. Może on udzielać porad prawnych oraz oceniać projekty umów. Radca prawny powinien też reprezentować spółkę przed wszystkimi sprawami w sądzie- zarówno konsumenckimi jak i przeciwko kontrahentom.