Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Różnice między rozwodem a separacją

Różnice między rozwodem a separacją

Zastanawiasz się, na czym polega różnica pomiędzy rozwodem a separacją? Sądowe orzeczenie w tej sprawie kończy się praktycznie tak samo. Główną różnicę stanowią jednak kwestie alimentacyjne oraz sama procedura przebiegu sprawy. Zarówno separacja, jak i rozwód zwalniają strony z obowiązków małżeńskich. Zgodnie z definicją, separacja to czas, w trakcie którego, strony mają przemyśleć dalsze postępowanie i zdecydować, czy chcą rozwodu.

Najważniejsze procedury w przypadku separacji i rozwodu

Kwestie organizacyjne związane zarówno z rozwodem, jak i separacją określa Kodeks Postępowania Cywilnego. Dokładnie opisuje je artykuł 436-446 k.p.c.. Również same koszty związane z postępowaniem sądowym w obu przypadkach są takie same.

– „Największym problemem jest sytuacja, w której jeden ze współmałżonków chce rozwodu, a drugi separacji. W tego typu sprawach, jeżeli sąd uzna argumenty przedstawione na rozprawie za wystarczające, jedynym słusznym orzeczeniem jest uznanie rozwodu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której współmałżonek niebędący winny rozpadu małżeństwa uzna, że najlepszym wyjściem będzie separacja” – wyjaśnia specjalista z Kancelarii Adwokackiej.

Orzeczenie o winie w przypadku separacji

W przypadku orzeczenia rozwodu ustala się zazwyczaj, która ze stron jest odpowiedzialna za rozłam małżeństwa. Wyjątek stanowi rozwód za porozumieniem stron. Dodatkowo pozostaje także kwestia:

  • podziału majątku,
  • prawa opieki nad dziećmi, jeżeli małżeństwo je posiada.

W przypadku, kiedy obie strony deklarują chęć separacji, sąd nie orzeka strony winnej. Sytuacja ta ulega zmianie, jeżeli jeden z małżonków wnioskuje o separację, a drugi o rozwód. Podobnie jednak jak w przypadku orzeczenia o rozwodzie, również po zarządzeniu separacji konieczne jest ustalenie sposobu opieki nad dziećmi.

Podjęcie przez sąd decyzji o separacji wpływa również na sytuację majątkową. Podczas rozprawy dochodzi do ustania wspólnoty majątkowej, a kwestia ta dotyczy nie tylko zgromadzonych środków finansowych, ale również materialnych, takich jak dom, czy samochód. Dorobek obojga małżonków poddany jest podziałowi dokładnie tak samo, jak w przypadku orzeczenia o ich rozwodzie.

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy rozwodem a separacją?

Rozwód orzeka się w momencie, kiedy stwierdza się całkowity i trwały rozpad małżeństwa. Natomiast separacja dotyczy sytuacji, w której można stwierdzić rozkład, ale nie ma on charakteru stałego. W tym przypadku zauważa się szansę na odbudowę związku.

Podczas separacji żona nie może powrócić do swojego panieńskiego nazwiska, a obydwoje małżonkowie nie mają możliwości zawarcia nowego związku formalnego. Muszą oni także udzielać sobie niezbędnej pomocy.

Warto pamiętać, że zarówno w przypadku orzeczenia o separacji, jak i o rozwodzie, strony mają prawo do odwołania się od decyzji sądu. Sprawę II instancji rozpatruje wówczas sąd apelacyjny.