Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Rozwód – czy potrzebujesz adwokata?

Rozwód – czy potrzebujesz adwokata?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzenie sprawy rozwodowej nie wymaga reprezentacji małżonków przez adwokatów. Podejmując decyzję o samodzielnej reprezentacji, należy liczyć się z koniecznością poświęcenia czasu na przygotowanie się do rozprawy. Sądy nie stosują taryfy ulgowej w stosunku do osób rezygnujących z pomocy adwokatów, obowiązują je takie same zasady jak prawników.

Kiedy można zdecydować się na rozwód bez adwokata?

Większość rozwodów odbywa się w stresie i niezgodzie. Jednakże jeżeli z rozwodem nie są związane skomplikowane kwestie podziału majątku, czy opieki nad dziećmi możliwe jest przeprowadzenie rozwodu bez pomocy prawnej. Należy być jednak gotowym na występowanie przed sądem, przygotowanie dokumentacji, chociażby pozwu lub odpowiedzi na niego. Reprezentując się samodzielnie, trzeba przynajmniej w podstawowym stopniu radzić sobie z rozumieniem i posługiwaniem się językiem urzędowym oraz być odpornym na stres wynikający z publicznych wystąpień. Co ważne rezygnując z pomocy adwokata, nie można liczyć na bezpłatną pomoc prawną w sądzie.

Kiedy na pewno zwrócić się o pomoc adwokata?

Pierwszym argumentem do kontaktu z adwokatem jest niezgoda pomiędzy małżonkami co do rozstrzygnięcia podstawowych kwestii. Pomoc adwokata będzie niezbędna przy ustalaniu podziału majątku, opieki nad dziećmi, ustaleniu wysokości alimentów. Dodatkowymi argumentami do skorzystania z pomocy prawnej jest także obciążenie kredytem, zajmowanie wspólnego lokalu oraz jeżeli jedna z osób była dotychczas na utrzymaniu drugiej. Sprawa rozwodowa przeprowadzona z adwokatem zapewni zabezpieczenie praw osoby, którą reprezentuje.

Jakie czynności wykona za nas adwokat w toku sprawy rozwodowej?

Wbrew pozorom sama reprezentacja w sądzie jest bardzo dużą pomocą, wiele osób ze względu na stres nie jest w stanie przedstawić swoich racji. W toku sprawy rozwodowej konieczne jest także przygotowanie szeregu dokumentów, decydując się na współpracę z adwokatem, nie trzeba się martwić o ich poprawność. W zależności od tego, czy jest się osobą pozywającą, czy pozwaną adwokat przygotuje pozew lub odpowiedź na niego. Sprawa rozwodowa wymaga także zgromadzenia i usystematyzowania dokumentacji dowodowej, przygotowania wniosków w zakresie opieki nad dziećmi i alimentów i odpowiadania na pisma procesowe. W niektórych sytuacjach koniecznie jest także przeanalizowanie dotychczasowego orzecznictwa.