Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Jak walczyć o alimenty po rozwodzie?


W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której osoby samo wychowujące dzieci walczą o uzyskanie alimentów. Postaram się krok po kroku wyjaśnić jak skutecznie walczyć o alimenty w przypadku rozstania się z partnerem.

Warto wiedzieć, że do czasu usamodzielnienia się dziecka za jego utrzymanie i wychowanie odpowiedzialni są oboje rodziców. Od czego warto zacząć swoje działania w przypadku, gdy jeden z rodziców przestaje czuć się odpowiedzialny za pociechę i nie wspiera finansowo jego wychowywania.

Próba kompromisu

Zawsze najpierw warto spróbować dogadać się z drugą osobą. Wyegzekwować porozumienie w postaci umowy, które zagwarantuje finansowe wsparcie dla dziecka. Pozwoli to uściślić kto i w jakiej wysokości pieniężnej będzie się dokładał do utrzymania dziecka. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie porozumienia obu stron, to odpowiednie alimenty wyegzekwuje sąd. Jak się za to zabrać?

Sprawa sądowa i pozewSprawa sądowa i pozew

W przypadku rozwiązania sporu za pośrednictwem sądu, najpierw trzeba napisać pozew o alimenty, który będzie zawierał rzeczywiste potrzeby związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. Taki dokument musi zawierać informacje do jakiego sądu jest kierowany, dane personalne dziecka, osoby składającej pozew oraz dane pozwanego, a także oszacowaną realną kwotę alimentów. Kolejną ważną informacją jest odpis aktu małżeństwa, rozwodu czy separacji.

W dalszej części dokumentu należy uwzględnić wydatki na dziecko i miesięczne rachunki, wszystko należy poprzeć rachunkami np: za szkołę, leki, rzeczy zakupione dla dziecka, dodatkowe koszty związane i wynikające z wieku, zainteresowań oraz miesięczne opłaty typu (czynsz, gaz, prąd itd).

Koniecznością jest również dołączenie zaświadczenia o swoich zarobkach lub ewentualnych uzyskanych zasiłkach czy braku dochodów. W przepisach nie jest określona górna oraz dolna granica świadczeń, a sąd przy orzeczeniu bierze pod uwagę tylko i wyłącznie uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe obojga rodziców. Dlatego również warto opisać warunki materialne w jakich żyjecie, zarówno Ty oraz jeśli to możliwe osoba pozwana. W zależności od sytuacji należy również dołączyć dokument poświadczający uznanie dziecka lub wyrok orzekający ojcostwo. Dobra kancelaria prawnicza np: Zubek – Gatner – Anweiler z łatwością pomoże przygotować się do rozprawy sądowej oraz z sukcesem przejść przez cały jej proces.

Pamiętaj!
Wszystkie dodatkowe załączniki należy uwzględnić na dole dokumentu.

Pozew jak i kopie rachunków, faktur, oświadczeń i załączników składa się w dwóch egzemplarzach. Pierwszy jest przeznaczony dla sądu, a drugi dla osoby pozwanej. Warto wykonać sobie kopie dla siebie. Ważną informacją jest to, że pozew o uzyskanie alimentów jest całkowicie zwolniony z opłaty sądowej.

To warto wiedziećTo warto wiedzieć

Alimentów można żądać tylko i wyłącznie od osoby, której nazwisko widnieje w akcie urodzenia dziecka. W przypadku gdy partner nie uznał dziecka należy wystąpić do sądu rodzinnego o
ustalenie ojcostwa.

Kluczową rolą jest uzasadnienie, w którym należy wykazać, że dziecko nie posiada własnego majątku, dochodu z którego mogłoby się utrzymać oraz czy ojciec jest w stanie świadczyć alimenty w wysokości zadeklarowanej w pozwie.

W przypadku, gdy rodzic przebywa za granicą i nie znamy jego adresu zamieszkania, należy przed złożeniem pozwu o alimenty wystąpić o ustalenie adresu pozwanego. Sprawa o uzyskanie świadczeń rozpocznie się dopiero po przesłaniu kopii pozwu do Ojca.

Wyrok nie jest zadowalający?

Jeśli nie zgadzasz się z orzeczeniem sądu możesz złożyć apelację od wyroku. Czas w jakim trzeba tego dokonać to 14 dni od otrzymania wyroku. Wraz z dorastaniem dziecka koszty utrzymania i wychowanie mogą się zmieniać. W tym celu można wystąpić o podwyżkę alimentów, również możesz starać się o większe świadczenia w przypadku, gdy sytuacja majątkowa pozwanego się poprawi. W przypadku, gdy sytuacja materialna ojca się pogorszy na skutek np. choroby, kolejnego dziecka czy problemów z pracą, może on wystąpić do sądu o obniżenie alimentów.