Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Wynajmując adwokata istnieje szansa na wygranie sprawy karnej

Wynajmując adwokata istnieje szansa na wygranie sprawy karnej


Niektórzy członkowie społeczeństwa podejmują czasami działania, których skutkiem jest odpowiedzialność karna.

Warto wiedzieć, że przebieg i zakończenie sprawy karnej wiąże się z pierwszym składaniem zeznań w efekcie, których podejmowane są czynności przez policję i prokuratora. Dlatego osoba oskarżona w sprawie powinna już na tym etapie zażądać kontaktu za adwokatem. Zatrudnienie adwokata biegłego w prawie karnym jest szansą na uniewinnienie lub otrzymanie najniższego wymiaru kary. Na rynku funkcjonuje nie jedna kancelaria prawnicza zatrudniająca karnistów, udzielających porad prawnych i prowadzących sprawy na sali sądowej.

Sprawy karne, w których adwokat może pomóc osobie oskarżonej (przykłady)

  • Przestępstwa związane z ruchem pojazdów – czyli wypadki drogowe, jeżeli uczestnikiem zdarzenia była osoba nietrzeźwa zagrożenie karą wyraźnie wzrasta. Następstwem wypadku drogowego może być kalectwo osoby poszkodowanej lub zgon. W takich okolicznościach następuje zmiana kwalifikacji czynu i wymiaru kary. Adwokat broniący klienta w sprawie spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu będzie starał się doprowadzić do rozróżnienia kwestii między prowadzeniem pojazdu po użyciu takich środków lub pod ich wpływem. Jest to bardzo ważne, ponieważ pierwszy czyn stanowi wykroczenie a drugi przestępstwo.
  • Przestępstwo przeciwko wolności – czyli występek, pod który zaliczane są groźby, stalking, szantaż. Jeżeli osoba zgłaszająca popełnienie przestępstwa przeciwko jej osobie jest przeświadczona o zagrożeniu swojej nietykalności i życia, takie działania ścigane są prawem. Wywołanie u pokrzywdzonego odczuwania stanu zagrożenia jest zagrożone karą. Szantaż jest ścigany z urzędu i może skutkować karą pozbawienia wolności.
  • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalność cielesnej – czyli ściganie z oskarżenia prywatnego za zniesławienie, znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej.
  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości – czyli składanie fałszywych zeznań, utrudnianie postępowania karnego, przemoc wobec stron postępowania.
  • Przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – czyli przerobienie lub podrobienie dokumentu i jego używanie. Sprawa karna może dotyczyć fałszerstwa takich dokumentów jak: dowodów rejestracyjnych, dyplom czy dowód osobisty.

Adwokat w sprawach karnych występuje jako:

  • Obrońca osób oskarżonych.
  • Obrońca osób obwinionych, jeżeli sprawa dotyczy kodeksu wykroczeń.
  • Pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę.
  • Pomoc i wsparcie prawne przed sądami wszystkich instancji.