Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Co warto wiedzieć o prawie spadkowym?

Co warto wiedzieć o prawie spadkowym?

Wiedza Polaków na temat prawa spadkowego jest znikoma. Wielu rodaków nie wie, kiedy może otrzymać spadek i w jakich sytuacjach przysługuje im zachowek. Dodatkowo zdarza się, że spadkobiercy zwlekają z przeprowadzeniem sprawy spadkowej w sądzie, co w konsekwencji prowadzi do wielu problemów związanych z własnością nieruchomości oraz wartościowych przedmiotów ruchomych. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o polskim prawie spadkowym.

1. Nabycie i podział spadku

2. Odrzucenie spadku

3. Zachowek

Prawo spadkowe jest jedną z najprzystępniejszych gałęzi prawa dla laików. Przeciętny Polak spotyka się z przepisami prawa spadkowego co najmniej raz w życiu, dlatego warto znać podstawowe pojęcia z jego zakresu oraz swoje prawa. Oto najważniejsze kwestie związane z prawem spadkowym w Polsce.

Nabycie i podział spadku

Po śmierci krewnych powinno się uregulować kwestie związane z należącym do nich majątkiem. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, na przykład samochodów, dzieł sztuki i biżuterii. Podczas postępowania spadkowego w sądzie ustala się, ilu jest spadkobierców i jaka część majątku im przysługuje. Jeżeli spadkobierców jest kilkoro, sąd dokonuje podziału masy spadkowej. Spadkobiercy mogą zarówno porozumieć się, co do podziału spadku, jak i podzielić go sądownie w sposób umowny, jeżeli nie mogą dogadać się między sobą. W przypadku pojawienia się sporów pomiędzy spadkobiercami lub trudności z ustaleniem, jaka jest faktycznie masa spadkowa do podziału, pomocy udziela wyspecjalizowana Kancelaria Adwokacka. Dzięki wsparciu prawników możliwe jest przeprowadzenie nawet skomplikowanych spraw spadkowych, w których problematyczne jest odnalezienie wszystkich spadkobierców i ustalenie rzeczywistej wartości masy spadkowej.

Podział spadku może nastąpić na podstawie testamentu zmarłego, jednak dokument może zostać podważony. Dodatkowo osoby nieuwzględnione w testamencie mają prawo dochodzić zachowku.

Odrzucenie spadku

Spadkobiercy mogą przyjąć lub odrzucić spadek. Przyjęcie spadku wprost wiąże się z obowiązkiem spłaty ewentualnych długów, które pozostawił zmarły, nawet jeżeli ich wysokość jest większa niż wartość masy spadkowej. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca przejmuje również długi zmarłego, jednak odpowiada za nie wyłącznie do wartości odziedziczonych nieruchomości i ruchomości. Możliwe jest również odrzucenie spadku. Takie rozwiązanie jest korzystne w dwóch sytuacjach. Mogą zdecydować się na nie osoby, które wiedzą lub obawiają się, że majątek zmarłego składał się wyłącznie z długów. Ponadto z odrzucenia spadku mogą skorzystać rodzice w podeszłym wieku, którzy chcą, by nieruchomości lub ruchomości zostały odziedziczone przez ich dzieci, czyli wnuki zmarłej babci lub dziadka.

Zachowek

Prawem najbliższej rodziny zmarłego jest otrzymanie określonej sumy pieniężnej, jeżeli inni spadkobiercy otrzymali w spadku, np. całą nieruchomość. Przykładem takiej sytuacji jest dziedziczenie domu po zmarłych rodzicach przez rodzeństwo. Jeżeli jedno z dzieci otrzymuje w spadku dom, jest zobowiązane do zapłacenia każdemu z braci i sióstr zachowku w wysokości odpowiadającej wartości należnego im majątku. Zachowek należy się dzieciom, małżonkom oraz rodzicom zmarłego, jeżeli zostaliby powołani do dziedziczenia na mocy ustawy. Wysokość zachowku zawsze jest określana w formie pieniężnej, dlatego może być konieczne wcześniejszego dokonanie wyceny nieruchomości i ruchomości odziedziczonych przez jednego z uprawnionych spadkobierców.

undefined