Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Obsługa prawna firm – jak rozliczać się za pomoc prawną?

Obsługa prawna firm – jak rozliczać się za pomoc prawną?

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma kwestiami. Między innymi trzeba mierzyć się z problemami prawnymi. Żeby dać sobie z nimi radę, przydaje się fachowa obsługa prawna wykonywana przez podmiot zewnętrzny. Ale jak się za nią rozliczać? Funkcjonuje kilka modeli takiego rozliczenia.

Wynagrodzenie kwotowe

W takim systemie wynagrodzenia każdą sprawę traktuje się indywidualnie. Ustalana jest konkretna kwota do zapłaty za wykonanie danego zlecenia. Tym sposobem klient jeszcze przed realizacją zlecenia wie, ile go ono będzie kosztować i ma pewność, że cena ta nie ulegnie zmianie.

Rozliczanie godzinowe

Wynagrodzenie kwotowe to nie jedyna metoda rozliczeń. Obsługa prawna firm może być rozliczana np. ryczałtowo czy wg opłaty za godzinę (zobacz na kancelariakrs.pl), a także w systemie ryczałtowo-godzinowym, łączącym oba sposoby. Rozliczanie godzinowe jest dokonywane w ten sposób, że mnoży się stawkę godzinową i czas przeznaczony na realizację tego konkretnego zlecenia. Sama stawka godzinowa nie musi być w każdym przypadku taka sama. Nawet w tej samej kancelarii może się różnić w zależności od zlecenia i być negocjowana przy wzięciu pod uwagę złożoności świadczonej usługi.

Sprawdza się to w przypadku tych klientów, którzy nie chcą wiązać się z kancelarią na stałe, a jedynie potrzebują doraźnej pomocy prawnej. Rozliczanie godzinowe będzie dobrym rozwiązaniem także w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, kiedy nie da się na wstępie określić, ile czasu zajmie realizacja zlecenia i jakiego nakładu pracy będzie to wymagało. W takich wypadkach wszystko wychodzi „w praniu” i dopiero po zrealizowaniu zlecenia można określić cenę.

Zaletą tego sposobu rozliczania jest to, że klient ma pewność, iż płaci za rzeczywiście wykonaną pracę, w przeliczeniu na ilość godzin, które były dla realizacji zlecenia niezbędne. W toku współpracy kancelaria powinna na bieżąco informować o tym, jakie działania podejmowane są w danej sprawie i raportować ilość godzin pracy.

Rozliczanie ryczałtowe

Inaczej kwestia rozliczenia wygląda w modelu ryczałtowym. Jest on dostosowany do tych firm, które z kancelarią zwiążą się na dłużej. Tutaj w oparciu o potencjalną ilość i zakres spraw prowadzonych na miesiąc ustalany jest abonament. W takim systemie kwota za obsługę jest stała. Ta opcja ma taką zaletę, że nie trzeba przy każdej sprawie na nowo dogadywać się z kancelarią i negocjować ceny – prawnicy pozostają w gotowości, by pomagać w sprawach firmy. Inną korzyścią ze stałej miesięcznej opłaty jest możliwość precyzyjnego zaplanowania wydatków.

Ryczałt może być ograniczony limitem godzin lub nieograniczony. W przypadku ryczałtu z limitem wysokość wynagrodzenia obejmuje podstawową pulę godzin. Po wyczerpaniu limitu klient nie traci stałego dostępu do obsługi prawnej, a wypracowane godziny są naliczane według standardowej stawki. Takie rozwiązanie dobre jest szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy co jakiś czas zawierają większe kontrakty, dokonując stopniowej ekspansji na rynku, a także startują w przetargach.

Ryczałt nieograniczony limitem to dobra możliwość dla tych, którym zależy na stałej obsłudze prawnej i nie chcą, by ograniczał ich czas lub zakres usług. Zaletą jest tutaj ciągły i nielimitowany dostęp do obsługi prawnej, a także świadomość, że miesięczne wynagrodzenie pozostanie niezmienne bez względu na to, jaki rzeczywiście czas zostanie poświęcony na realizację zleceń.