Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Komu przysługuje darmowa porada prawna?

Komu przysługuje darmowa porada prawna?


Za pomoc prawną nie zawsze trzeba płacić. Dzisiaj można skorzystać z niej nieodpłatnie przy spełnieniu określonych warunków. Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna?

Darmowa pomoc prawna

Na początku 2016 roku rozpoczął działanie system darmowej pomocy prawnej jako rezultat ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, która koncentruje się na oferowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Celem programu jest zmniejszenie zbyt często pojawiającej się w Polsce bariery finansowej do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Zgodnie z założeniami ustawy darmowa pomoc prawna dotyczy etapu przedsądowego. Można otrzymać ją w jednym z przeszło 1500 punktów działających w całej Polsce, gdzie można skorzystać z fachowego wsparcia ekspertów w dziedzinie prawa. Aby skorzystać z pomocy prawnej, trzeba spełnić określone wymagania. Informacje na temat dni oraz godzin, w których można skorzystać z darmowej pomocy pranej, można znaleźć w lokalnych urzędach.

Z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać:

  • kombatanci
  • młodzież do 26. roku życia
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat
  • weterani
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Wspomniana ustawa zakłada też edukację prawną w zakresie promowania mediacji oraz poszerzania wiedzy i świadomości społecznej i obywatelskiej.

Pomoc prawna pro bono

Warto również wskazać, że wiele kancelarii prawnych oferuje również pomoc prawną pro bono, bez żadnych dodatkowych kosztów. Jest ona świadczona również przez wybrane organizacje, gdzie można skorzystać z fachowej pomocy prawników, często jednak w wyznaczonym zakresie.

Do skorzystania z usług pomocy prawnej zaprasza kancelaria KB-Adwokaci działająca w Łodzi. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz skoncentrowaniu się na potrzebach interesantów KB-Adwokaci zapewniają obsługę na najwyższym poziomie podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.